MEIE ARMASTAV ISA | World Challenge

MEIE ARMASTAV ISA

David Wilkerson (1931-2011)
February 9, 2018

Paljudel inimestel on raske näha Jumalat kui armastavat Isa, sest nad näevad Teda läbi oma mineviku kogemuste. Jumal aga kirjeldab oma loomust Moosesele, öeldes, et Ta on „halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest.“ (2 Moosese 34:6).

Saatanale meeldib istutada su mõtteisse moonutatud kuvandit Isast, nii nagu ta seda Iiobigagi tegi, kui Iiob nimetas Jumalat „spiooniks taevas“. Saatan püüab panna sind uskuma, et Jumal on enam valmis sind hukka mõistma, kui sind õnnistama ja päästma. „Nüüd loed sa aga mu samme, ei lähe mööda mu patust. Mu üleastumine on pitseriga suletud kukrusse ja sa katad kinni mu süü.“ (Iiob 14:16-17). Iiob ütles: „Issand, oled järgnenud mulle, et näha, kas ma ka kukun. Paned kõik mu patud ühte suurde kotti, hoides neid kohtumõistmispäevaks minu üle.“

Tegelik tõde aga on see, et Jumal ei luuranud midagi Iiobi järel. Ta oli nii tulvil armastust Iiobi vastu, et lausa uhkeldas temaga. Olles keset oma raskusi ja proovilepanekuid, kipume me unustama, mida Jumal ütleb oma loomuse kohta. Kui me aga vaid usuks Temasse ka sellistel aegadel, valitseks me hinges täis rahu ja kindlus. Me näeme ikka ja jälle, kuidas Jumal on:

  • valmis andestama meile igal ajal. „Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja.“ (Psalmid 86:5)
  • kannatlik meiega, olles täis õrnust ja halastust. „Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude.“ (Psalmid 145:9).
  • pikaldane vihastama. „Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.“ (Psalmid 145:8).

Minnes ülistuses Jumala ette, ole väga valvas selles osas, millise kuvandi Jumalast sa endaga kaasa võtad. Ole täiesti veendunud, et Ta armastab sind ja et Ta on kõik see, kelle Ta väidab end olevat!

Download PDF