MEIE KÕRGE KUTSUMINE ISSANDAS | World Challenge

MEIE KÕRGE KUTSUMINE ISSANDAS

David WilkersonMay 11, 2016

Kujutan ette apostel Paulust, kes viimsel aruandmispäeval Jumala palge ette astub. Kõik tema suured võidud hingede võitmise vallas loetakse ette, nii nagu ka kõik kogudused, mille ta elu jooksul rajanud on. Seejärel aga kutsutakse ette suur hulk tundmatuid mehi-naisi Antiookiast, kes peavad seisma Pauluse kõrvale. See on see seltskond, kes palvetas ja paastus Pauluse eest; kes pani oma käed ta peale ja saatis ta misjonärina välja. Ühtlasi toetasid nad teda ka oma andidega. Miks saavad need isikud osa samavõrdsest tasust kui apostel? Aga seetõttu, et nad mängisid rolli iga hinge juures, kelle Paulus võitis; iga koguduse juures, mille ta rajas ja iga reisi juures, mille ta tegi.

Jumala igatsus on, et me kõik hingaks ja rõõmustaks oma kutsumises. Paljud kristlased tunnevad end süüdi, et nad ei teeni kusagil välismaa misjonipõllul. Kuid oma kodumaale jäämine kätkeb endas samuti kõrget Jeesuse Kristuse kutset. Kui sa armastad oma Issandat ja oled Tema Vaimust juhitud, võid olla ka kindel oma kutsumises. Jumala Sõna kinnitab meile: „Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis.“ (1 Korintlastele 12:18) 

Näed sa, mida Paulus siin ütleb? Kui oled koguduse vanem, on sul kõrge kutsumine Issandalt. Sama kehtib ka pühapäevakooli õpetajate puhul. Kuid, kõik see lugu kehtib ka näiteks iga üksikema puhul, kes pingutab täiega selle nimel, et kasvatada oma lapsi Kristuse vaimus. Tema kõrge kutsumine on just seal ja selles olukorras, kus ta on.

Kui sa oled ettevõtja, advokaat või arst – hinga oma kutsumises. Oled sa müügimees, mehaanik, õpetaja või toitlustustöötaja – sa ei pea minema rakendama oma oskusi kuhugi misjonipõllule vaid selleks, et olla meelepärane Jumalale. Kui just Püha Vaim muidugi ei õhuta sind seda tegema. Muidu aga – ole rahul just seal, kus oled.

„Teie olete aga Kristuse ihu…Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks,  kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad imeteod,  seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks.  Ega kõik ole apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik õpetajad? Ega kõigil ole tervendamisandisid? Ega kõik räägi keeli? Ega kõik tõlgenda neid? Aga taotlege suuremaid armuande!Ja ma näitan teile veel ülevama tee.“ (1 Korintlastele 12:27–31).

Download PDF