MIDA SA TEED, KUI KÕIK JOOKSEB KOKKU? | World Challenge

MIDA SA TEED, KUI KÕIK JOOKSEB KOKKU?

David Wilkerson (1931-2011)
June 13, 2018

Tänu toomise teema tõusis mu jaoks esile ajal, mil olin isiklikult minemas läbi väga rasketest aegadest. Nii palju probleeme kuhjus üksteise otsa, et ütlesin üks päev oma naisele: „Mul on sisuliselt kõrini kõigest! Tunnen, et olen viimse piiri peal ja tahaksin lihtsalt kuhugi ära kaduda.“

Haletsedes ennast mõnuga, hakkasin Jumala ees kaeblema: „Issand, kui kaua Sa ka hoiad mind selle tule keskel? Kas Sa siis ei näe, kui väsinud ma vaimselt olen? Millal Sa küll ometi vastad mulle?“ Kuniks korraga langes Püha Vaim mu üle ja ma tundsin tohutut häbi. Ta sosistas mu südamesse: „David, hakka lihtsalt tänama mind ja tee seda kohe praegu. Too mulle tänuohver kõigi asjade eest, mida olen su heaks teinud ja mida saan tegema ka tulevikus. Täna mind oma pere, tervise ja teenistuse eest. Lihtsalt too mulle oma tänuohver ja korraga näib sulle kõik teisena. Sa saad kogema rahu keset oma võitlusi ja ma kinnitan su hinge.“

Need sõnad rahustasid mu hinge, kuigi mõtlesin endiselt, mida Issand selle „tänuohvri toomise“ all mõtles? Hakates uurima Jumala Sõna, olin hämmingus kõigist viidetest, mida selle kohta leidsin.

Ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega!“ (Psalmid 107:22).

„Sinule ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime.“ (Psalmid 116:17).

„Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega!“ (Psalmid 95:2).

Ja loomulikult Piibli üks tuntumaid kirjakohti tänamise kohta: „Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!“ (Psalmid 100:4).

Kui sul pole enam kuhugi poole pöörduda, pöördu tänu juurde! Täna Jumalat Tema andestuse, õnnistuste ja tõotuste eest; kõige eest, mida Ta on teinud ja saab veel tegema. Too tänu kõige eest ja kõiges!

Download PDF