MUUTUDES AINUÜKSI KRISTUSE SARNASEKS | World Challenge

MUUTUDES AINUÜKSI KRISTUSE SARNASEKS

David Wilkerson (1931-2011)April 18, 2018

Tõelise armu sõnumi tuum ei peitu mitte lubavas evangeeliumis, vaid sellises, mis õpetab pühadust!

„Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist.“ (Tiituse 2:11-13).

Pauluse sõnade kohaselt ei ela ja käi me armus seni, kuni oleme lahti öelnud ilmalikust rikutusest. Seniks, kuni me ei püüdle Püha Vaimu abil jumalakartliku ja õige elu poole, oodates Issanda tagasitulekut igal võimalikul hetkel, ei tunne me ka Jumala armu.

Väga paljud kristlased tahavad saada osa andestusest, kuid see on ka kõik. Nad ei taha öelda lahti maailmast, mille keskel elavad, sest nad armastavad seda liiga palju. Nad on nii kiindunud oma pattudesse ega taha loobuda selle maailma naudingutest. Nii kalduvadki nad õpetuse poole, mis ütleb: „Võin elada nii nagu tahan, kuniks ütlen, et usun Jumalasse.“ Nii ei taha sellised kristlased kuulda midagi sõnakuulelikkusest, meeleparandusest ega enese salgamisest. Nad elavad pigem selles maailmas ilma igasuguste piiranguteta.

Paulus kirjutab: „Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.“ (Roomlastele 12:2). Peame end täielikult sellest maailmast lahti murdma ja muutuma ainuüksi Kristuse sarnaseks!

Jeesus mõistab meid õigeks usu läbi ja seda kindla eesmärgiga – et julgustada ja väestada meid seisma vastu Saatanale ja võitma ära maailma, tehes seda läbi Jumala väe. Jah, Jeesus suri me eest, et meil võiks olla igavene elu, kuid Ta suri ka selle eest, et võiksime nautida vabadust selle maailma kütkeist. „(Jeesus), kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie Isa tahtmist mööda.“ (Galaatlastele 1:4)

Download PDF