NÄHTAMATU TÖÖ SÜDAMES | World Challenge

NÄHTAMATU TÖÖ SÜDAMES

David Wilkerson (1931-2011)August 14, 2018

Tänapäeval tundub, et võltsingud on olemas absoluutselt iga asja jaoks. Kunagi oli nii, et New York City tänavail kõndides võisid sa kohata tänavakauplejaid, kes kaubitsesid „ehtsate“ Rolex kelladega, disainerkäekottidega, ehete- ja kõige muu ihaldusväärsega. Kõik need asjad nägid küll head välja, kuid olid samas odav võltsing ehedatest asjadest.

Kuid üks asi, mida ei saa kuidagi järgi teha, on tõeline vaimsus. Aeg ajalt leidub ikka kristlasi, kes on veendunud, et: „Jumala tõeliseks austamiseks tuleb minna ajas tagasi ja võtta omaks algkoguduse harjumused ning kombed.“ Mispeale nad käivitavadki kõikvõimalikud apostelliku koguduse programmid, mida nö jüngrite ajal rakendati. Nad määravad ametisse koguduse vanemad, diakonid ja apostlid. Nad panevad paika ristimise ja leivamurdmise „jumaliku korra“, täites seda nii nagu seda algkoguduses tehti. Kuid ilma Püha Vaimuta on see kõik vaid koopia ja surnud religioon.

Kaasaja religioon arvab sageli, et kui nad annavad inimestele edasi piibellikke teadmisi ja printsiipe, muutuvad nad vaimsemaks. Inimesed käivad Piiblikoolis või kristlikus seminaris, kus nad õpivad tundma Piiblit ja kus neid õpetatakse jutlustama, ristima ja asju korraldama. Neist vormitakse seal teoloogid, pastorid ja misjonärid, kuid fakt on see, et ühelgi inimesel või institutsioonil pole väge muuta kedagi vaimulikuks. Ainuüksi Püha Vaim saab seda teha.

Püha Vaimu poolt esiletoodav vaimsus on sügav, nähtamatu töö inimese südames. Paulus ütleb: „Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut,  sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.“ (2. Korintlastele 4:18). Paulus räägib selle kirjakoha kontekstis kannatustest, öeldes: „Ainuüksi Püha Vaim teab kõike, millega me silmitsi seisame. Ja tõeline vaimsus tuleb esile just nimelt keset kannatusi.“

Mitte igaüks, kes kannatab, ei ole vaimne. Paljud muutuvad kibestunuks ja kalgiks, olles pahased nii Jumala kui maailma peale. Need aga, kes alistuvad Jumala Vaimu juhtimisele, seistes kindlana keset katsumusi ja olles kindlad, et Jumal teeb neis midagi läbi nende, saavad tugevaks usus.

Download PDF