NEILE, KES ARMASTAVAD JUMALAT | World Challenge

NEILE, KES ARMASTAVAD JUMALAT

David Wilkerson (1931-2011)
February 13, 2018

Jumala plaan meie kui Tema laste suhtes pole kunagi olnud see, et oleksime kui mingid vaimulikud kerjused, vaesed Jumala asjades. Hoopis vastupidi! Ta tahab, et oleksime Tema külluslikult varustatud sulased, kes naudivad ilmutust kõigest sellest rikkalikust varustatusest, mis Ta meie jaoks on valmis pannud!

„Kuid nõnda nagu on kirjutatud: „Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad.” Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.“ (1 Korintlastele 2:9-10).

Paulus ütleb meile siin: „Meie esiisad ei suutnud ära imestada kõiki neid suuri asju, mis Jumal oli nende jaoks valmis pannud. Nad poleks osanud seda uneski ette näha! Kuid meil pole vähimatki põhjust olla pime nende asjade suhtes, elades teadmatuses selle osas, mis kuulub meile. Me silmad peavad nägema ja me kõrvad kuulma. See kõik peab sööbima me südameisse ja mõtetesse. Sest meie oleme need, kelle jaoks Jumal on selle kõik valmistanud ja Püha Vaim on see, kes on seda meile ilmutanud!“ Me oleme saanud „Vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib…Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala Vaimust…sest seda tuleb mõista vaimselt. (1 Korintlastele 2:12, 14).

Piibel ütleb meile, et peame otsima Jumalat, saamaks ilmutust Tema varustusest meie heaks, kuid ma usun, et enamus kristlasi pole tegelikult mõistnud nendes tõotustes peituvat väge. Jah, me oleme lugenud neid mitmeid kordi, kuid need on olnud kui surnud tähed me jaoks. Seetõttu peame hüüdma: „Jumal, ilmuta mulle, mida oled valmistanud mu jaoks, et võiksin võtta need vastu Sinu nime auks.“

Ära heitu kergesti ega väsi head tegemast. Veeda aega oma Taevase Isaga ja lase Tema tõotustel sööbida oma südamesse, täites sind usu ja lootusega!

Download PDF