PÜHA VAIM JA JUMALA TÕOTUSED | World Challenge

PÜHA VAIM JA JUMALA TÕOTUSED

David WilkersonMarch 4, 2016

Pane tähele alljärgnevaid tõotusi, mille Jumal on meile andnud ja vaata, kas su reaktsioon neile on „jah ja aamen“:

1.  Issand on kinnitanud sind, pitseerinud su ja täitnud ning võidnud sind Püha Vaimuga. „Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga kinnitanud ning meile andnud käsirahaks Vaimu südamesse.“ (2 Korintlastele 1:21-22).

Sa ei saa käia Vaimus enne, kuni sa ei usu, et oled täidetud Tema Vaimuga. Fakt on see, et Püha Vaim on alati koos meiega – isegi siis, kui oleme eksinud. Me vajame Teda sama palju siis, kui oleme eksinud, kui siis, kui kõik läheb hästi.

2.  Jeesus tõotas, et Püha Vaim „on meiega igavesti: Tõe Vaim…tema õpetab meile kõik ja tuletab meile meelde kõik, mida tema meile olen öelnud.“ (vt Johannese 14:16-17, 26). Lühidalt öeldes: Püha Vaim täidab me meeled tõega ning ka juhib meid selle tõe kaudu. Nii et oled sa andnud oma „jumaliku jah“i sellele tõotusele? Oled sa võimeline ütlema: „Aamen, Issand. Sündigu nii mu elus!“

3.  Jeesus tõotas, et Püha Vaim saab olema meie seesmiseks juhtivaks hääleks, et tuua au Kristuse nimele meie sees ja ilmutada meile eesolevaid asju. „Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse…ja ta kuulutab teile tulevasi asju.“ (Johannese 16:13). Kahtled sa vahel ikka veel, et taoline võrratu tõotus võiks vastata tõele? Tundub see tõesti liiga heana, et olla tõsi, et Jumala Vaim tahab juhtida sind igal su elusammul? Või suudad sa siiski öelda: „Jah, Issand, sündigu nii!“?

4.  Jumal on tõotanud varustada sind juhtnööridega kõigil su teedel. „Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!“ (Õpetussõnad 3:6). Oled sa võtnud kuulda Ta juhtnööre kõigi oma minemiste-tulemiste suhtes? Sõna otseses mõttes iga oma nädala, päeva ja hetke suhtes? Oled sa täielikult pühendanud end taolisele elule? Ütled sa selleski vallas jah ja aamen?

Download PDF