PÜHA VAIMU ESMANE TÖÖ | World Challenge

PÜHA VAIMU ESMANE TÖÖ

David Wilkerson (1931-2011)January 1, 2019

Prohvet Jesaja kuulutas ette, mis  juhtub, kui Püha Vaim langeb inimeste üle. „Kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks.“ (Jesaja 32:15). Ehk teisisõnu: „Kui Püha Vaim tuleb, saab kord viljatust kõrbest rikkalik põld. Surnud maa kannab korraga rikkalikku vilja ja viljapuuaed kasvab suureks kui mets. Sina aga saad lõigata seda metsa aastast aastasse ja tugineda jätkuvalt oma viljakusele.“

Kui Püha Vaim tuleb, siis Ta kõige esmane töö on puhastada oma Kogudus. See on see, mis juhtus ka nelipühipäeval. Kui Peetrus hakkas Püha Vaimu võidmise all kõnelema, koges rahvas tohutut patutunnetust ja hüüdis: „Mida me tegema peame?“ (vt Apostlite teod 2:38). Tuhanded inimesed tulid tol päeval Jeesuse juurde, sest nad tajusid oma patusust ja igatsesid saada vabaks.

Kui Püha Vaim hakkab tegelema Kristuse Kogudusega, tegeleb Ta iga isikuga eraldi ja armastuses, tuues nad patutunnetusele iga ebajumala suhtes ja iga väiksema kui isekuse alge suhtes, mis tõuseb Jumala tunnetuse vastu.

Jesaja jätkab: „Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias.“ (Jesaja 32:16). Jesaja ei räägi siin vaid ühekordsest Vaimu väljavalamisest, mida inimesed võivad nö „ärkamiseks“ pidada. Ei. Ta kirjeldab siin midagi, mis toob jääva muutuse. „Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek.  Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus.“ (Jesaja 32:17-18). Püha Vaim on Kristuse rahu edasikandja. Tema on see, kes seda rahu välja jagab, kuid ilma õige olemiseta ei saa olla mingit rahu.

Tahan julgustada sind täna paluma rohkem Püha Vaimu oma ellu. Palu, et Ta õhutaks üles su hinge, tõmmates sind oma salajasse palvekambrisse. Siis varustab Ta sind ka vaikse rahu- ja kindlusega, et Ta kannab sind läbi ükskõik, millest.

Download PDF