PÜHA VAIMU TEMPLID | World Challenge

PÜHA VAIMU TEMPLID

Jim CymbalaJune 11, 2016

Kristlastena me teame, et me elud on ostetud kalli hinna eest ja me kuulume nüüd Jumalale. Selleks hinnaks oli Jeesuse Kristuse veri, mille Ta valas meie eest ristil. Nii nagu iisraellased kuulusid Vana Testamendi ajal lepingu järgselt Jumalale, nii kuuluvad ka kristlased Talle läbi pääste, mida nad on kogenud. Me oleme nüüd Jumala rahvas. Me kuulume Talle – päästetud patu ahelaist, süüst ja hukkamõistust ning lapsendatud Tema perre. Antud juhul pole kellegi poolt ostetu ja kellelegi kuulumise staatus negatiivne, vaid hoopis midagi väga ilusat.

Jumal päästis meid eesmärgiga teha meist inimtemplid, kus Tema Vaim võiks elada. Vana Testamendi päevil oli Jumala asupaigaks templi kõige seesmisem ruum ehk kõige püham paik. See oli see paik, mille Ta valis endale eluasemeks. Kui Paulus ütles, et kristlased on „Püha Vaimu tempel“ (1 Korintlastele 6:19), siis see sõna „tempel“, mida ta seal kasutas, ei tähendanud Vana Testamendi aegse templi välisruume. See oli „naos“, mis viitas seesmisele pühamule; paigale, kus Jumala shekinah au oli nähtav.

See Jumala asumine oma lastes läbi Püha Vaimu, eristab kristlust kõigist teistest maistest religioonidest. Judaism, islam ja budism – ükski neist usunditest ei väida, et nende jumal elab nende järgijais. Nende ususüsteemide juhid võivad ju püüda pöörata oma õpetustega inimesi oma usku, kuid evangeelium Jeesusest Kristusest on erinev. Usk Jeesusesse muudab meid elavateks imedeks, kes on saanud muudetud läbi Püha Vaimu isikliku viibimise meis.

Jumala plaan kogu lunastusega seisnes selles, et me elaks Püha Vaimu täis elu. „Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu.“ (Efeslastele 5:18). Selle mõtte metafoor peitub selles, et me oleks nii täis Jumala Vaimu, et see hakkaks meist üle voolama, puudutades kõiki me ümber olijaid armastuse ja armuga.

 

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

Download PDF