PILV, MIDA JÄRGIDA | World Challenge

PILV, MIDA JÄRGIDA

David WilkersonMarch 2, 2016

Või kui pilv jäi elamu peale kaheks päevaks või kuuks või veel kauemaks ajaks, seisatades selle peal, siis Iisraeli lapsed jäid leeri ega läinud teele; alles pilve tõustes nad läksid teele. Issanda käsul jäid nad leeri ja Issanda käsul läksid nad teele; nad panid tähele Issanda korraldust, Moosese läbi antud Issanda käsul.“ (4 Moosese 9:22-23).  

Pilv, mis Iisraeli lapsi läbi kõrbe juhtis, võeti mingi hetk tagasi taevasse. Küll aga saadeti sajandeid hiljem taevast üks teine pilv, mis hõljus ülemise toa kohal Jeruusalemmas. Püha Vaim - see sama Vaim, kes oli hõljunud kogudusetelgi üle kõrbes – tuli taevast ja hõljus 120 Jumala kummardaja kohal, kes olid peale Jeesuse surma ühte ülemisse tuppa kokku kogunenud. See Vaim tuli sinna samasse tuppa, kus inimesed koos olid ning hõljus hargnevate tulekeeltena inimeste peade kohal.

Kreekakeelne sõna „hargnenud“ tähendab „korralikult mitmeks osaks jagunenud“. Ehk lühidalt öelduna: see tulepilv oli mitmeks osaks, olles iga inimese üle, kes seal ülemises toas oli. Seejärel võttis aga see tuli võimust ka inimeste ihude üle, mille tulemusena need Jeesuse järgijad „olid Vaimus“ ja Püha Vaim elas nende sees. Samas, need on kaks täiesti erinevat asja, kas Jumala Vaim vaid elab su sees, või sa elad kogu oma elu täielikus alistumises sellele. Sa võid küll olla täidetud Püha Vaimuga, kuid see ei tähenda veel, et oled sõnakuulelik Tema juhtimisele ja lased Tal valitseda enda üle.

Ka meil, kes armastame täna Jeesust, on pilv, mida järgida. Me võime ju olla täidetud Püha Vaimuga – palvetada ja laulda Vaimus või kogeda Tema ilminguid – kuid me peame ka olema pühendunud järgima Tema korraldusi. Kui me ei oota kõiges Tema juhtnööre, ei käi me ka Vaimus. Pauluse juhised toovad selle erinevuse väga selgelt esile: „Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus!“ (Galaatlastele 5:25) 

Download PDF