RAHU TÄNASEKS LÄBI JUMALA SÕNA | World Challenge

RAHU TÄNASEKS LÄBI JUMALA SÕNA

Carter Conlon
July 7, 2018

Võib-olla on su jaoks raske lugeda igapäevaselt Jumala Sõna. Ometi võib Jumal anda sulle armu selleks. See kõik saab alguse lihtsast palvest: „Issand, kas Sa palun aitaksid mul lugeda Piiblit? Kas Sa palun aitaks kinnitada mu mõtted Sinu teedele? Kas Sa viiks mind palun kaugemale kui ma seda siiani olen olnud?“

Teeksin ettepaneku, et alustaksid Piibli lugemist Matteuse evangeeliumist kuni Ilmutuse raamatuni, lugedes ühtlasi ka Psalme ja Õpetussõnu. Loe neid seni, kuni need saavad osaks sinust ja loe neid sellises piiblitõlkes, millest sa ka aru saad. Tänapäeval on päris mitmeid kaasaegseid piiblitõlkeid, millest on lihte aru saada. On isegi selliseid Piibleid, kus ühel lehel on 4-5 erinevat tõlget, nii et sa saad täie ülevaate Pühakirja sisust.

Kuid ära unusta, et sa ei pea ainuüksi lugema oma Piiblit, aga ka uskuma sellesse, mida loed! Nõnda nagu Heebrealastele 11:6 on kirjas: „Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Heebrealastele 11:6).

Olgu su Jumalaga veedetav aeg kvaliteetne – isegi, kui suudad hommikuti leida vaid 15. minutit selleks. Mine Issanda ette oma avatud Piibliga ja ütle: „Isa, kõneta mind täna. Kõneta mu südant ja meeli. Juhi ja juhata mind. Näita mulle läbi kogu päeva, kuidas Su Sõna saab hoida mind.“ Ja seejärel vaata, mida Issand hakkab tegema! Ta avab sulle oma Sõna. Ta juhib sind paikadesse, mille osas sa poleks arvanudki, et Ta võib sind sinna viia, kinkides sulle jõudu, mis pole sust’ enesest. Ja korraga sa leiad, et sul on suur nälg Jumala Sõna järele. Sa mõistad, et Jumal on sulle oma Sõna kaudu juba ette ära rääkinud, mis saab sündima. Ja sa näed päev päeva järel, kuidas Tema Sõna on tõesti elav!

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor.

Download PDF