RAVI USKMATUSE VASTU | World Challenge

RAVI USKMATUSE VASTU

David Wilkerson (1931-2011)February 8, 2018

Kust või kuidas leiaks üks siiras usklik „ravi“ oma uskmatuse vastu? Mõtle järgnevatele mõtetele, kuidas vabastada oma süda kahtlustest.

Vii iga oma mure, hirm ja koorem Jeesusele ja jäta need Tema kanda! „Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!“ (1 Peetruse 5:7). Mu armsad, see on Jumala isiklik sõna igaühele teist: „Ära kanna neid koormaid enam tundigi rohkem. Ma hoolin kõigest, mis su elus toimub ja olen piisavalt suur, et kanda kõiki su koormaid.“

Olen nii tänulik selle eest, et Jumal pole kunagi stressis või ülekoormatud! Ta õlad suudavad kanda kõigi oma laste koormaid ja seda korraga. Muide, Ta lausa õhutab meid heitma kõik oma koormad Tema peale. „Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget!“ (Psalmid 55:23). Vaata üle kogu oma murede nimekiri ja ütle Jumalale: „Isa, ma annan sulle üle selle probleemi, selle väljakutse ja selle suhte“, olles täiesti veendunud, et Ta hoolib!

Järgmisena asu täies usus kirjapandud Jumala Sõna kallale. Võta vastu Jumala väljakutse elada Tema Sõna kohaselt. „Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” (Matteuse 4:4). Peaksid olema võimeline ütlema: „Tahan elada ja surra Jumala Sõna kohaselt!“ „Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama.“ (Juuda kiri salm 24). Las Jumal kanda su koormaid ja hoida sind. Lihtsalt võta Teda Tema sõnast ja ütle Talle, et panustad sellele kogu oma eluga Näita Talle, et usaldad igat Ta sõna ja ole õnnistatud!

Download PDF