SÜDAME HEA VARAMU | World Challenge

SÜDAME HEA VARAMU

David Wilkerson (1931-2011)
February 14, 2018

Sõnad, mis lähtuvad su huulilt, peegeldavad su südant! „Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil.“ (Matteuse 12:34). Mil iganes ma lapsena midagi üleannetut või siivutut ütlesin, pesi ema mu suud seebiga. Kuid mitte mu suu polnud see, mis vajas puhastamist, vaid hoopis mu süda. Sest suu räägib ainult sellest, mida süda täis. Jeesus ütles, et hoolimatu, kuri kõne lähtub vaid kurjast ja mustast südamest. Usklikena aga pole me võtnud tõsiselt Jeesuse sõnu oma rüvetunud kõnepruugi kohta. Tema jaoks oli see südame teema – elu ja surma küsimus. Kuid su hooletu kõnepruuk ei kahanda ainuüksi su oletatavat vaimulikkust, vaid paneb sind seisma silmitsi ka vaieldamatu tõsiasjaga sinu südame määrdumisest.

Kui oled seotud tagarääkimise-, mittesõbralike märkuste-, kriitika-, valetamise-, ropu suu- ja vihapursetega, võid olla kindel, et su südames on kohti, millega Püha Vaim pole saanud veel tegeleda. Jeesus aga võtab seda väga tõsiselt, öeldes: „Kui oled oma sõnade osas hoolimatu – tülitsed, nurised, kurdad ja räägid taga – on sul tõsine probleem oma südamega, mis ulatub väga kaugele.“

„Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja.“ (Matteuse 12:35). Mitte ükski jumalasulane ega kristlane tervikuna ei saa eirata seda Jeesuse hoiatust. Jeesus tahab, et uuriksid oma südant, et teada saada, miks endiselt nii hoolimatult sõnu pillud. Ära võta oma kõnepruuki kergelt. Kui Püha Vaim puudutab sind millegi osas, mida oled öelnud, õhutan sind meelt parandama, lastes Tal seejärel pöörata oma negatiivsed sõnad õnnistuseks. Jaakobuse 3:10 on öeldud, et õnnistamine ja needmine ei saa lähtuda ühest ja samast suust.

Saladus, kuidas saada võitu oma halvast kõnepruugist, on tunda Jumalat! Hoia väga Tema ligi ning lase Tal ilmutada, mis on su südames.

Download PDF