SAADES KÄTTE AUHINNA | World Challenge

SAADES KÄTTE AUHINNA

Gary Wilkerson
March 5, 2018

Paljud tänapäeva kristlased on segaduses võitmise kontseptsiooni osas. Me ei oska sageli isegi defineerida, kuidas üks võit välja näeb. Pastorid arvavad, et selleks, et omada võidukat kogudust, peab neil olema suurem hoone, suurem eelarve, efektiivne ülistusmeeskond ja suurepärane lastetöö. Äriinimesed arvavad, et enamate töötajate omamine, kasvava kasumi nautimine ning prestiiži saavutamine oma valdkonnas on need, mis tähendavad võitu. Kõik need asjad on muidugi head ja tähendavadki ühtpidi võitu. Paulus aga defineerib võitmist hoopis ühel teisel moel, tuues meid Jumala sõnumi tuumani – Jeesuse Kristuse evangeeliumini – ning selleni, kuidas saada kätte auhind. „Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.“ (Filiplastele 3:13-14).

„Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!“ (1 Korintlastele 9:24). Paulus jätkab, öeldes, et ta ei talla vaid niisama sihitult tuult, joostes ebakindlana siia-sinna (9:26), vaid ta distsiplineerib end, et mitte langeda võidujooksust välja. Liiga paljud tänapäeva kristlased tormavad ringi sajas erinevas suunas, tegutsedes mitmel rindel jumalariigi töös ning püüdes end täiendada kümnes erivõtmes. On tõsi, et nad võivad teha palju häid asju, kuid ometi ei saavuta nad seda võitu, millest Paulus räägib, aidates inimestel jõuda üle finišijoone.

Otsustagem olla nagu Paulus. Meie ümber on nii palju katkisi inimesi, kes elavad ilma Jeesuseta, kes on seotud patuga ja kes on teel igavikku ilma Jumalata. Me peame rääkima neile häid uudiseid Jeesusest Kristusest. Sellest, et Ta suri nende eest ristil ja et nad võivad saada pühaks ning puhtaks. See oleks järjekordne võit! See oleks järjekordne auhind!

Download PDF