SAATANA ÕHUTUSED | World Challenge

SAATANA ÕHUTUSED

David Wilkerson (1931-2011)September 27, 2018

Oled kindlasti tuttav Iiobi looga Piiblis. Kui nii, siis tead sedagi, et Saatan ei saanud puutuda seda jumalakartlikku jumalasulast saamata selleks esmalt luba taevast. Jumal ütles Saatanale, et ta võib küll puutuda Iiobi ihusse ja viia teda läbi kõikvõimalikest katsumustest, kuid tappa ta teda ei võinud.

Kuid oled sa märganud, et Saatan palus ka luba Peetruse lojaalsuse testimiseks? Saatan teadis, et Jeesuse kuningriik oli peagi tulekul, mistõttu olles püüdnud lõksu Juudase, otsustas ta veel ühe jüngri järgi minna. Usun, et ta muutis oma kohalolu paasapühade söömaajal üsnagi tuntavaks. „Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks.“ (Luuka 22:24). Jüngritel oli just olnud väga lähedane aeg Issandaga, kes ütles, et on peagi suremas, kuid ilmselgelt ei jõudnud see neile kohale. Selle asemel hakkasid nad hoopis vaidlema, kellele jääb võim, kui Ta on lahkunud.

Saatan oli sellest muidugi vaimustuses, mõõtes üks haaval jüngreid ja mõeldes: „Kes on peale Juudast järgmine? Naatanael? Johannes? Aa, seal on ju Peetrus! Jeesus nimetas teda kaljuks. Ütles lausa, et ehitab oma koguduse Peetruse väitele sellest, et Ta on Messias. Just! Peetrus ongi järgmine.“ Nii tegutseski Saatan selle nimel, et muuta Peetrus järgmiseks märklauaks. Ta mõtles endamisi: „Jeesus, ütlesid, et rajad oma koguduse selle mehe tunnistusele. No kui Sa selles nii kindel oled, et Peetrus on kalju, siis las ma luhvtitada teda veidi. Usu mind – Peetrus variseb koost’ nagu Juudaski seda tegi.“

Luhvtitamine on ilmselgelt üks puhastav protsess, mis eraldab kõik halva ja kasutu heast ning viljakast. Saatan eeldavasti uskus, et Peetruse usk kukub kokku keset seda raputust. Kuid Jeesus tõotas Peetrusele: „Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks.“ (Luuka 22:32). Jeesus kinnitas Peetrusele: „Isegi, kui saad kogema korralikke läbikukkumisi, ütlen siiski, et su usk ei vea sind alt.“

Mu armas, ära karda seda katsumust, millest oled läbi minemas. Jeesus teab, kuidas see kõik lõppeb ja Ta ütleb sulle: „Pea vastu! Mul on üks igavikuline eesmärk kõige selle luhvtitamise taga. See kõik on selle nimel, et minu au võiks tulla esile.“

Download PDF