SEADUSETUSE VAIM | World Challenge

SEADUSETUSE VAIM

David WilkersonJanuary 3, 2017

„Vägivalla saladus on juba toimimas…“ (2 Tessalooniklastele 2:7). 

Kreekakeelne sõna, mida Paulus siin „vägivalla“ kohta kasutab, tähendab kõige otsesemas mõttes „seadusetust“. See „vägivalla saladus on juba toimimas“ tähendab tegutsemist ilma igasuguste seaduste või piiranguteta. Samas, see seadusetus ei tähenda vaid mässu maiste seaduste vastu. See ei tähenda mässu võimukandjate vastu või kuriteo sooritamist. Jah, needki asjad toovad esile Jumala viha, kuid tegelikult ulatub kogu seadusetuse lugu palju sügavamale. See on Kristuses peituva tõe otsene hülgamine – Tema püha Sõna ja käskude kõrvale heitmine.

Taoline seadusetuse vaim on tänapäeva inimeste seas meeletu. See on see sama jõud, mis peitub kõigi ettevõtmiste taga, mis püüavad kõrvaldada Jumalat me ühiskonnast. See on see sama vaim, mida Saatan kasutas Eeva petmiseks, kui ütles talle erinevatel viisidel: „Jumal ei karista sind su sõnakuulmatuse pärast. Võid vabalt süüa seda vilja, ilma, et peaksid selle eest maksma!“ Saatan kasutab seda sama valet tänapäeva kristlaste seaski, veendes suurel hulgal usklikke päevast päeva, et nad võivad teha pattu ilma karistust kandmata. See on deemonlik skeem, rüvetamaks Kristuse armu evangeeliumi. Ja kui kurb see ka poleks, paljud leiged kristlased langevad selle seadusetuse vaimu ohvriks. Paulus ütleb, et Antikristus pääseb võimule tänu sellele, et inimesed on pimestatud ja petetud omaenda patu poolt (vt 2 Tessalooniklastele 2:9-10).

Saatan saab petma suurel hulgal inimesi nõnda nagu ta pettis Eevatki, veendes neid väga peene, samas võimsa valega: „Jumal ei karista patu eest!“ Paulus ütleb, et see pettus saab tulla esile vaid seetõttu, „et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud“ (salm 10). Ja siis ta lisab: „Seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet.“ (salm 11) Apostel ütleb: „Need, kes keelduvad kuuletumast ja austamast Jumala Sõna, langevad tohutu pettuse küüsi. Algul nad lihtsalt vilistavad oma patule, püüdes seda õigustada. Üsna peagi aga otsivad üles mõne sõnumi nö leebest armust. Muide, nad tulevad ise lagedale mingi armuga, mis on kaugel sellest, mida Jumal on ette näinud. Sest Jumala arm ei anna kunagi luba patu tegemiseks, vaid juhib hoopis meeleparandusele!“

Download PDF