SEST SA OLED JUMALA KALLIS LAPS | World Challenge

SEST SA OLED JUMALA KALLIS LAPS

David Wilkerson (1931-2011)June 19, 2018

Piibel annab meile väga selgelt mõista, et kõik meile eluks vajalikud vastused peituvad ühtaegu nii palves kui usus. Apostel Paulus kirjutab: „Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.“ (Filiplastele 4:6). Paulus ütleb meile: „Otsige Jumala juhtimist igas oma eluvaldkonnas ja tänage Teda juba ette selle eest, et Ta teid kuuleb.“ Pauluse rõhuastetus on väga selge – palve olgu alati kõige esmane asi ja mitte kui viimane õlekõrs. „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (Matteuse 6:33).

Miks küll on kristlastel nii raske otsida Jumalat oma rasketes olukordades? On ju Piibel kui üks lõputu tunnistus sellest, et Jumal kuuleb oma laste appihüüdu ja vastab neile oma armastuses.

  •  „Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole.“  (Psalmid 34:16).
  • “ Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.” (Psalmid 34:18).
  • “ Õigete palve on temale meelepärane.” (Õpetussõnad 15:8).

Piibel annab meile palve osas mitmeid tõotusi, kuid see jagab meile ka hoiatusi selles osas, kui peaksime palve hülgama. „Kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest.“ (Heebrealastele 2:3). Inglise keeles kasutatakse sõna „pagemise“ all „hülgamist“ või „eiramist“, mis kreeka keeles  viitab vähesele huvile või asjade kergelt võtmisele. Kuidas saab küll Jumala rahvas väita, et armastab Teda ja usub Tema tõotustesse, kui ei hoia samas oma Jumala südame ligi?

Heebrea kirja autor julgustab meid hoidma Jumala ligi täie julgusega. Jumala uks on oma lastele alati avatud ja ärgu keegi üldse kahelgugi selles, et Ta on ülimalt ustav. Mine regulaarselt oma salajasse palvekambrisse ja otsi Teda kõigest oma südamest. Sa ei pruugi saada oma vastuseid üle öö, kuid Jumal teeb oma tööd omal moel ja omal ajal, sest Ta oled Tema kallis laps.

Download PDF