SINU PÄÄSTESÕNUM | World Challenge

SINU PÄÄSTESÕNUM

David WilkersonFebruary 19, 2016

Piibel ütleb, et ajal, mil Eelija peitis end koopas, varjudes Iisebeli eest, „tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda ees. Aga Issandat ei olnud tuules.“ (1 Kuningate 19:11). Jumal ei olnud selles sõnumis. „Ja tuule järel tuli maavärisemine, aga Issandat ei olnud maavärisemises.“  (1 Kuningate 19:11) Kas loodad kuulda mõnda põletavat sõna? „Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Issandat ei olnud tules.“ (19:12)

Jumal teab täpselt, millist sõna sa vajad, kui oled litsuda saanud ja haavatud. Ja see pole üldse mitte hukkamõistev ega karm sõna, või kahe silma vahele lajatav kõva jutlus. Usun, et Jumal ütleb meile selle piiblilõigu kaudu: „Kui oled katsumuste all kössi vajunud, siis tea, et ma ei kohtle sind karmilt.“ Ei. Eelija vajas kuulda hoopis õrna, sõbralikku häält: „Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin.“ (1 Kuningate 19:12). Osa Piibli käsikirju tõlgib seda fraasi kui „õrna puhumist“, mis viitabki õrnale, värskendavale tuulehoole.

See sama õrn ja vaikne hääl Isa südamest kostub meieni ka täna. Ja selle sõnum on sama:  „Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja näinud Issanda antud elulõppu, sest Issand on halastav ja armuline.“ (Jaakobuse 5:11) 

„Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad…Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad.“ (Psalmid 103:8-11, 13). 

Siin on sinu päästesõnum: tõuse üles ja usalda! On aeg hakata uskuma, et Jeesus on sinuga keset su torme ja Ta annab sulle jõu, et neis püsima jääda. Ära usu valedesse, mis ütlevad, et need tormid teevad su maatasa. Hingevaenlasele ei jää kohe kindlasti viimane sõna. Jumal on öelnud: „Ükskõik, kui rudjutud sa ka poleks – ma ei lase sul murduda. Ma ei lase su tulel kustuda. Minu Vaim puhub su sütete peale ja sinu leek minu suhtes puhkeb taas lõkkele.”

Download PDF