SKEPTIKUTE HÄÄL | World Challenge

SKEPTIKUTE HÄÄL

Gary WilkersonMarch 28, 2016

Me kõik oleme Jumala poolt kutsutud ning erinevatel eluetappidel me elus seab Ta me ette ettekavatsetud plaani, mida peame täitma. Veelgi enam – Jumal on tõotanud, et kui tegutseme usus ja usaldame Teda, laseb Ta sel plaanil viljakalt täituda. Samas pole see kõik alati kerge. Igaüks, kes on lühemat või pikemat aega käinud koos Jeesusega, teab, et Tema kutse järgimisel kohtame oma teel takistusi, millest suurim on skeptikute hääl. Valmistudes ületama Jordanit, et jõuda oma tõotatud maale, kuuleme me kõikvõimalikke hääli, mis soovitavad meil mitte minna. Nad sosistavad meile kõikvõimalikel viisidel: „See ei sünni nagunii! Las ma selgitada sulle, miks.“

Iga kristlane kogeb oma elus kolme sorti skeptilisi hääli.

Esiteks on olemas väline skeptik. Selleks on keegi me oma sõber, tuttav või pereliige, kes seab kahtluse alla selle, mida usume, et peame tegema, olemaks sõnakuulelikud Jumalale.

Lisaks sellele on olemas deemonlik skeptik. See on hingevaenlase hääl, mis püüab takistada meid usaldamast oma Jumalat.

Ja lõpuks seesmine skeptik. Tegu on ühe seesmise häälega me meeltes, mis toob esile kõikvõimalikke argumente, et takistada meil kuuletumast Jumalale ja tegemast seda, mida Ta meilt ootab.

Joosua kuulis kõiki neid kolme häält, kui Jumal õhutas Teda juhtima Iisraeli rahvast üle Jordani jõe. Selle ületamine kätkes endas kõiki Jumala tõotusi oma rahva auliseks tulevikuks siin maa peal. On enam kui kindel, et nad poleks suutnud ületada seda jõge, kui nad oleks lasknud neil kolmel häälel end veenda.

Me Jumal tahab kõrvaldada iga skeptilise hääle, mis püüab takistada meid kuuletumast Tema juhistele suurema au sisse jõudmiseks. Millal iganes Ta palub meil teha mõne ususammu, juhib ta meid „ületama“ midagi suuremas usalduses Tema vastu, kui meil eales varem olnud on.

„Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluajal; nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha.“ (Joosua 1:5)

Download PDF