SUUREMAD TEOD | World Challenge

SUUREMAD TEOD

Nicky Cruz
March 3, 2018

Liikudes üle me maa ringi ja kõneledes ning evangeliseerides eripaigus, jagan tihti lugusid Jumala tööst me teenistuse keskel. Lugusid paadunud kurjategijatest ja gängi juhtidest, kes tulevad me krussaadidele kavatsusega mingit jama kokku keerata, kuid kogevad seal hoopis Püha Vaimu poolt tekitatud patutunnetust ja paluvad Jumala ees andestust. Mõni teinekord jagan lugusid imelistest tervenemistest – nii füüsilistest kui vaimsetest - , mis on aset leidnud.

Peaaegu igakord, kui olen jaganud tunnistusi Jumala Vaimu väest, tulevad hämmingus inimesed mu juurde ja ütlevad: „Lausa uskumatu, kui imeliselt Issand te teenistuse kaudu toimib. Poleks iial uskunudki, et Jumal võiks selliselt tegutseda.“ Sellele aga järgnevad täiesti vältimatud küsimused stiilis: „Usud sa tõesti, et Jumal tegutseb ka tänapäeval selliselt nagu Uue Testamendi ajal? Ja kui nii, siis miks me ei näe neid asju oma koguduses sündimas?“

Esimesele küsimusele on lihtne vastata – „Muidugi tegutseb. Alates hetkest, mil sain kristlaseks, pole ma näinud mingit vahet selle vahel, mida loen Apostlite tegude raamatust või mida kogen me teenistuses.“ Teine küsimus läheb aga juba pisut isiklikumaks ning riskides kellegi solvamisega, ütlen: „Võib-olla põhjus, miks te ei näe Jumalat tegemas vägevaid tegusid, on selles, et te tegelikult ei usu kõikväelisse Jumalasse. Sest kui Temalt ei oodata ühtki imet, siis Ta ka ei tee neid.“

Mu kuulajad on sellest muidugi rabatud, sest nad ei oska sellist vastust oodatagi. Küll aga püüab see nende tähelepanu. Nii püüan neid julgustada Jumala Sõnaga, kus on öeldud: „Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!“ (Heebrealastele 13:8). See sama Püha Vaim, kes liikus koos jüngritega, saates korda nii tervenemise kui muid imesid, liigub ka koos meiega täna. 

Jeesus on tõotanud, et kes iganes usub Temasse, saab tegema neid samu tegusid, mida Tema tegi või isegi suuremaid veel. (vt Johannese 14:12).

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“

Download PDF