TÄIELIK USALDUS | World Challenge

TÄIELIK USALDUS

David Wilkerson (1931-2011)January 4, 2018

Jumala rahvas seisab neil lõpuaegadel silmitsi olulise küsimusega. Usud sa, et Jumal on võimeline sind läbi kandma ajal, kui kogu maailma aluseid raputatakse? Saatan möirgab kui pöörane lõvi ja ümberringi valitseb segadus, vägivald ja ebakindlus.

Need, kes loodavad Jumala peale; kes on pannud kogu oma usalduse kindla ja vankumatuna Talle, jäävad püsima ja näevad Jumala päästet, omades oma meeltes ja südameis täit rahu. Nad saavad nautima Jumala hingamist, olles puutumata vägivallast ja hirmust; nad magavad kartmatult vaatamata olukordadele enda ümber, rõõmutsedes lootuses!

Issand küsis kahelt pimedalt mehelt, kes anusid Temalt armu ja tervenemist: „Kas te usute, et mina võin seda teha?” (Matteuse 9:28). Olles vastanud sellele jaatavalt, avanesid ka nende silmad (vt salmi 29). Nõnda samuti küsib Issand ka meilt täna: „Usud sa, et ma olen võimeline juhtima ja juhatama sind? Usud sa, et ma toimetan endiselt su elus su enda kasuks? Või arvad sa salamisi, et olen su hüljanud ja sind petnud?“

Siinkohal paar Piibli kirjakohta, mis peaks tooma me südameisse rohket tröösti ja kindlust:

  • „Kes loodab Issanda peale, on kaitstud.“ (Õpetussõnad 29:25).
  • „Kes loodavad Issanda peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti.“ (Psalmid 125:1)
  • „Lootke tema peale igal ajal, rahvas…Jumal on meile pelgupaigaks!“  (Psalm 62:9).

Jumala Sõna on täis aulisi tõotusi kõigile, kes loodavad Tema peale! Meie endi tahe on muudkui teha midagi, anda asjade osas alla, pingutada ja kannatada, samal ajal kui kõik, mida Ta meilt kõige enam ootab, on täielik usaldus. Tema Sõna on väga selge. Jumalale ei valmista miski enamat rõõmu kui meie usk, sest „ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Heebrealastele 11:6). 

Download PDF