TÕUSKEM ÜHTSUSES | World Challenge

TÕUSKEM ÜHTSUSES

Nicky Cruz
February 3, 2018

Mis küll juhtuks, kui kogu Kristuse Ihu tuleks ühtsena ja üksmeeles kokku, pannes kõrvale kõik oma erimeelsused ja vaidlused sotsiaalsetes ning õpetuslikes küsimustes ja keskenduks vaid ühele konkreetsele eesmärgile – jõuda kadunud hingedeni? Kuidas oleks, kui hüüaksime Püha Vaimu appi, et Ta tervendaks me haavad, kinkides me südameisse ja hinge andestust? Ühtlasi aga aidates meil unustada mineviku ning keskenduda hoopis tulevikule? Millist vaimulikku ärkamist küll maailm kogeks, kui näeks meid ühtse ja üksmeelse rindena seismas enda ees?

Jeesus palus just sellise armastuse ja ühtsuse eest, enne kui ristile läks: „Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma,  et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud…et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.“ (Johannese 17:20-23).

Jeesus palus oma järgijate ühtsuse eest, sest Ta teadis, et oleme ilma selleta abitud selles vihases ja  kurjust täis maailmas. Ainuüksi siis, kui oleme vaimus üks ja seisame ühiselt hingevaenlase rünnakute vastu, oleme me võimelised jagama efektiivselt Jumala armastuse ja lootuse sõnumit selle pattu uppunud maailmaga. Me ei saa pakkuda sellele kaootilisele maailmale rahu ja armastust, kui me ei oma seda omaendi ridades.

Ma igatsen näha seda päeva, kus kristlased astuvad esile ühtsuses, paludes igal inimesel siin maa peal nõtkutada põlvi meie armulise Päästja ees. See oleks päev, mida inimkond ei unusta kunagi. Päev, kus Jeesuse järgijad tulid kokku ühtse südame-, meele- ja Vaimuga, omades vaid üht eesmärki – vabastada püha tuli selle maailma üle.

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“

Download PDF