TEAD SA, ET KRISTUS ELAB SU SÜDAMES? | World Challenge

TEAD SA, ET KRISTUS ELAB SU SÜDAMES?

Gary Wilkerson
July 9, 2018

„Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim? Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.“ (1 Korintlastele 3:16-17).

Paulus alustab seda osa tekstist sõnadega: „Eks te tea“, mida võiks tõlgendada ka kui: „Kas te ei tea?“ See oli pisut ärevaks tegev küsimus, kuna Korintose kristlased olid juba pea 8. aastat olnud usus ja ometi küsis ta neilt selle kõige algelisema küsimuse. „Kas te ei tea, et te olete Jumala tempel?“ Võimalik, et nad polnud mõistnud seda tõsiasja, kuigi Paulus oli neid ju varemgi õpetanud.

Tahan täna ka sinult küsida seda sama. Tead sa ikka päriselt, et sa oled Jumala tempel? Tunned sa end selles kindlana? On see juurdunud su südamesse? Meis elav Jumal on ligipääsmatu valgus – nii auline, imeline, erakordne, armastav, kallis, puhas ja püha – ja Ta on otsustanud valida omale elupaigaks need, kelle südamed on alandlikud ja pattu kahetsevad.

Kuidas see mõjutab su teadmist, et kogu loodu Jumal elab sinu sees? Mida see teeb kõigi probleemide ja kriisidega, millega elus silmitsi seisad? Katsumuste ja piinaga, millest pead läbi minema? Elu murede ja kaotustega? Valuga?

Kristus, Jumala elav ilming, elab sinu sees. Jumala tuli, mis juhtis ja juhatas Iisraeli lapsi, ei lähe vaid su ees, vaid on öelnud: „Oota korra! Tule siia minu juurde, või muidu tulen ma ise ja asun elama sinu sisse.“ See tule-, pilve- ja suitsu sammas elab täna sinu sees. Tema, kelles peitub kogu juhatus, juhtimine, potentsiaal, vägi, au, armastus ja vaimuviljad.

Peame paluma, et Püha Vaim aitaks meil austada Jumalat oma eluviisiga, oma ülistuses ja oma igapäevases elus koos Temaga.

Download PDF