TEINE ÕPETAJA | World Challenge

TEINE ÕPETAJA

Jim CymbalaSeptember 10, 2016

2000 aastat tagasi oli jüngritel Jeesus nende õpetajaks, kuid isegi neil oli raskusi kõige selle arusaamisega, mida Ta neile õpetas. Piiblis on mitmeid näiteid selle kohta, kus Jeesus ütles midagi ja jüngrid ei saanud sellest üldse aru. Nad lihtsalt ei jaganud matsu. Veelgi enam – üks neist julges Talle lausa vastu vaielda ja öelda: „Ei lähe sa midagi ristile. Ma ei lase sel sündida!“

Jeesus õpetas neile Jumala usaldamisest ja järgmises peatükis me näeme, kuidas nad ei usaldanud Jumalat. Jeesus kasutas isegi näitena iseennast, kui jagas nendega alandlikkuse õppetundi. Pühal õhtusöömaajal näitas Jeesus end kui Issanda sulast ja pesi oma jüngrite jalgu. Ometigi vaidlesid jüngrid selle sama õhtusöögi ajal, kes neist on suurim (vt Luuka 22:24-27).

Jeesus aga tõotas, et peale Tema surma tuleb üks teine õpetaja, kes aitab neil korralikult seedida vaimseid tõdesid:

„Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile.“ (Johannese 16:12-14) 

Jeesus mitte ainult ei öelnud, et üks teine õpetaja on tulemas, vaid Ta ütles ka, et see uus õpetaja aitab neil omistada tõde, mida Tema omal ajal ei suutnud neile selgeks teha. Ehk teisisõnu ütles Jeesus: „Mul on teile veel nii mõndagi öelda, aga see uus õpetaja saab teile õpetama sellest kõigest.“ Vaim „juhib teid kogu tõesse“, mis tähendab nende sõnumite juurutamist jüngrite südameisse. Sest vaid nii saab kogu Jeesuse elu ja surma, usu, lootuse, armastuse, palve väe ja palju enama tähendus kristallselgeks nende jaoks.

 

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

Download PDF