TEMA ON MEIE JÕUD | World Challenge

TEMA ON MEIE JÕUD

Carter ConlonJune 4, 2016

Sina ja mina elame ajal, kus homse osas valitseb palju ebakindlust. Meil pole aimugi, mis saab tulevikus sündima nii Ameerika kui kõigi teistegi rahvaste majanduses. Sul võib küll olla kindel töökoht, kuid keegi ei garanteeri, et see saab nii ka olema aasta või isegi nädala pärast. Seetõttu tänu Jumalale, kes on andnud meile, kui Kristusesse uskujaile, imelise tõotuse varustatuse kohta. Seda eriti aegadel, kui tundub, et polegi mingit varustust. Mõtle kuningas Taaveti sõnadele Psalmides 37: „Ma olin noor ja olen vanaks saanud; aga ma pole näinud õiget hüljatuna ega tema lapsi leiba kerjavat.“ (Psalmid 37:25).

Võin isiklikult kinnitada selle salmi paikapidavust, kuna olen võinud olla tunnistajaks Jumala poolsele reaalsele varustamisele kõigi nende peredes, kodudes ja eludes, kes on otsustanud elada Kristuse õigsuses.

Psalm 37 jätkub: „Kogu päeva on ta armuline ja laenab välja ja ta järeltulev põlv on õnnistuseks. Pöördu kurjast ja tee head, siis sa jääd oma elukohta igavesti! Sest Issand armastab õiglust ega hülga oma vagasid; neid hoitakse igavesti.“ (Psalmid 37:26-28).

Taavet kirjutas neid sõnu suurel pimeduse ja kurjuse ajal. Need, kes igatsesid järgida Jumalat, olid muutumas rahutuks ja ehk isegi vihaseks veidi, nagu see on tänaselgi päeval. Kuid Taavet teadis, et taoline suhtumine viib vaid hävinguni, mistõttu ta julgustas Jumala rahvast mitte kaotama oma julgust keset raskeid aegu. „Ma nägin vägivaldset õelat end laiutavat nagu juurest kasvav haljendav puu. Aga ta kadus, ja vaata, teda polnud enam; ma otsisin teda, kuid teda ei olnud leida.“ (Psalmid 37:35-36). Ehk teisisõnu – kuigi õelad tunduvad õitsevat igas eluvaldkonnas, saab nende aeg siiski peagi läbi.

Taavet jätkas: „Hoia, mis laitmatu, ja vaata sellele, mis on õige, sest rahunõudjal mehel on tulevik! Ent üleastujad kaotatakse täiesti ja õelate tulevik hävib.“ (Psalmid 37:37-38). Ehk siis meile tuletatakse meelde, et mis iganes ka maailmas ei toimuks – kui elame Jumalale ja paneme kogu oma usu ning lootuse Tema peale, me ka näeme, kuidas Ta on meile jõuks ja päästjaks.

 

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. 

Download PDF