TULE, ISSAND JEESUS! | World Challenge

TULE, ISSAND JEESUS!

David WilkersonJune 7, 2016

Me võime olla kindlad, et Jumal saab mõistma kohut kõigi jumalakartmatute üle – pole kahtlustki, et palgapäev on tulemas. Ja kui see on käes, peavad kõik Jumala pilkajad, vihkajad ja muidu kurjad andma aru oma tegude eest. Raamatud avatakse ja iga nurjatu tegu, mis on tehtud, tuuakse avalikkuse ette, paljastades kõik, mida need õelad on teinud Jumala autoriteedi vastu. Kõik need teod mõistetakse täiega hukka ja kõik need jumalakartmatud heidetakse igaveseks Jumala ligiolust välja.

Jumal kinnitas oma jüngritele: „Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates?“ (Luuka 18:7). Ehk teisisõnu ütles Ta: „Jumal saab üks päev tegelema kõigi nendega, kes on pilganud, tagakiusanud, vangistanud ja tapnud Tema rahvast. Tagakiusatud koguduse appihüüdu on kuulda võetud ja Ta kättemaks tuleb kiirelt.“ Samas aga küsib Jeesus samas lauses järgmistki: „Ometi, kui Inimese Poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?” (Luuka 18:8).

Kristuse küsimus selle piiblilõigu lõpus peegeldab isegi Tema veelgi suuremat muret. Ta ütleb: „Kui ma tulen tagasi, tahan ma leida eest inimesi, kes on uskunud minu tõotusse minu tagasituleku ja neile järele tulemise kohta. Küsimus vaid on, kas need inimesed on valmis ja ootamas mind? On nad võõrdunud sellest maailmast, igatsedes, et ma tuleks ja viiks nad oma pruudina taevakoju? On nad laitmatud ja plekita, või hoopis määritud selle ajastu vaimsusest? Leian ma nad tulles eest hüüdmas: „Tule, Issand Jeesus!“?

„Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi.“ (Matteuse 24:36). Jeesus ei andnud meile oma tuleku kuupäeva. Küll aga ütles Ta meile, milline saab olema ühiskond Tema tuleku ajal. Ta lausa kirjeldab seda, milline saab olema allesjäänud inimkonna käitumine ja olemine Tema tagasituleku ajal: „Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust - sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära -, nõnda on ka Inimese Poja tulemine.“ (Matteuse 24:38–39).

Download PDF