TUNNISTUSEKS HIRMUNUTELE | World Challenge

TUNNISTUSEKS HIRMUNUTELE

David Wilkerson (1931-2011)February 21, 2018

Vanasti nägid kristlased vabanemist peamiselt füüsilises kontekstis, kuid inimesed avastavad üsna peagi, et nad vajavad vabastust ka hirmust ja kartusest. Kui see aeg tuleb, tähendab vabanemine „kindla sõna omamist taevast“. Kui kohutavad asjad hakkavad sündima, on inimesed ärevil ja tahavad teada, mida Jumal järgmiseks teeb? Nad pöörduvavad kuhu iganes, et kuulda kedagi, kes on rahulik ja stabiilne. Nad kisendavad: „Ons’ see Jumala kohtumõistmine? Millal see küll lõppeb?“ Kellel siis on vastused? Sinul - tavalisel kristlasel, kes on olnud koos oma Jumalaga. Ajal, mil kõik tundub lagunevat koost’, on su vaimus rahu, sest sa tead, et Jumal on sinuga. Sa oled kuulnud sõna taevast ja sa seisad Tema tõotuse peal, et Ta kaitseb sind.

„Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, öeldes: „Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Issanda poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad…valmistage oma südamed Issandale ja teenige üksnes teda, siis ta päästab teid…!” (1 Saamueli 7:3). Iisraeli rahvas anus Saamueli ikka ja jälle, et too palvetaks nende eest, kuna nad olid õppinud lootma tema palvete peale. Saamuelil olid vastused nende jaoks, kuna ta kuulis Jumalalt ja sai jagada vajalikku sõnumit just kõige kriitilisemal hetkel.

Nii otsib Jumal tänagi seda püha käputäit – tavalisi usklikke, kes on täis rahu, kes armastavad Jeesust ja kes saavad olema imedeks ja tunnustähtedeks sellele maailmale. Kirjeldab see ka sind? On su elu tunnistuseks hirmunud, raputatud maailmale? Tahan julgustada sind võtma üks-ühele aega Jumalaga ja laskma Tal rääkida sulle. Muuda end kättesaadavaks Talle, pühendades end palvele ja sinust saab valmis sõdur nendeks lõpuaegadeks.

Download PDF