USKUDES VALET | World Challenge

USKUDES VALET

David Wilkerson (1931-2011)February 12, 2019

Kas oled heitunud, kui vaatad oma elu peale ja näed seal täitumata ootusi?  Oled võib-olla palunud aastaid, kuid asjad, mida uskusid Jumalalt saavat, pole siiani sündinud. Hingevaenlane aga sosistab sulle: „Sa pole kuidagimoodi olnud efektiivne. Veelgi enam – su elu pole maailmas midagi muutunud.“

Kui koged midagi sellist, ole julge, sest oled heas seltskonnas. Paljud suured jumalasulased on läbi ajaloo kogenud, et nad on oma kutsumises läbikukkunud. Kui prohvet Eelija vaatas oma elu peale, tundis ta end nii suure läbikukkujana, et ta hüüdis: „Nüüd aitab! Issand, lihtsalt võta mu hing.“ (1. Kuningate 19:4). Ta tundis, et kõik, mida ta oli Issanda heaks teinud, oli asjata. Kuningas Taavet aga oli nii löödud uskumuse üle,  et ta on raisanud oma elu üle olevat võidmist, et ta tahtis kui linnuna eraldatusesse lennata: „Oh oleksid mul tuvi tiivad, ma lendaksin minema ja asuksin kuhugi elama.“ (Psalmid 55:7) Isegi suur apostel Paulus värises hirmust, kui mõtles, et ta oli kulutanud oma elu kui mõttetu töötegijana. Ta kirjutas galaatlastele: „Ma kardan teie pärast, et ma olen asjata teie heaks vaeva näinud.“ (Galaatlastele 4:11)

Mu armas, Saatan valetab sulle, öeldes, et kõik, mida oled teinud, on asjata. Me teame Jesaja põhjal, et Issand teab su võitlusi, kuna Ta on võidelnud neid juba enne sind. Kuid Jeesus näitas meile väljapääsuteed taolisest lüüasaamisest, öeldes Jesaja kaudu järgmist: „Aga mina ütlesin: Ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures.“ (Jesaja 49:4)

Ära kuula Saatana valesid! Leia selle asemel hoopis hingamist Pühas Vaimus, uskudes, et Ta viib täide oma töö ja muudab sind üha enam Kristuse sarnaseks. Seetõttu tõuse ja seisa Tema Sõnal: „Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.“ (1, Korintlastele 15:58).

Download PDF