UUS ILMUTUS MESSIAST | World Challenge

UUS ILMUTUS MESSIAST

David WilkersonFebruary 9, 2016

„Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse. Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänavail. Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära, ta levitab ustavalt õigust. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema õpetust.“ (Jesaja 42:1-4). 

Kogu ülaltoodud piiblilõik räägib ainuüksi Jeesusest. Püha Vaim puudutas prohvet Jesajat, et tuua esile ilmutus Kristusest ja sellest, milline Ta on, kui Ta üks päev tuleb. Jesaja avasõnad olid: „Vaata!“, mis oli kui signaaliks kõigile kuulajaile: „Olge valmis uueks ilmutuseks Messiast.“ See kujund, mis neist neljast salmist esile tuleb, on selgemast selgem: Kristus polnud tulemas selleks, et sundida inimesi end kuulama. Ta ei plaaninud tulla kui mingi räuskav käratseja, vaid kui õrn ja armastav Päästja.

Me näeme Jesaja prohveteeringut täitumas Matteuse 12 ptk’s. Variserid olid just pidanud nõu, kuidas Jeesust tappa, kuna Too oli tervendanud hingamispäeval ühe kuivanud käega mehe. Matteuse evangeeliumis on öeldud, et: „Kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt.“ (Matteuse 12:15). Jeesus ei plaaninud vihast kättemaksu neile, kes kaalusid Tema tapmist. Ta polnud nagu Ta jüngrid, kes tahtsid kutsuda taevast tule oma vastaste peale, kuigi Kristus oleks saanud lasta sel sündida. Ta oleks võinud lausa tervel leegionil inglitel tulla ja tegeleda kõigi vaenlastega, kuid Jeesus polnud kättemaksu peale väljas.

Matteuse sõnul oli Jeesuse tasane meel see, mis lasi täituda Jesaja prohveteeringul: „Ta ei riidle ega kisenda ega kuule tänavail keegi ta häält.“ (Matteuse 12:19). Ehk Jesaja ütles sellega: „Päästja ei tule kedagi jõuga sundima oma riiki. Ta ei tule kui mingi lärmakas, mäslev ja kõikevalitsev kuju. Ei! Te kuulete Teda kõnelemas vaikse, tasase häälega oma sisemuses.“

Download PDF