VABASTATUD KESET TULEKUUMUST! | World Challenge

VABASTATUD KESET TULEKUUMUST!

David Wilkerson (1931-2011)April 6, 2018

Me kõik teame seda lugu hästi. Kuningas Nebukadnetsar, Paabeli valitseja, kogus kogu oma impeeriumist kokku kõik sealsed juhid, et nad tuleks ja kummardaks ebajumalat. Kuningas püstitas hiiglasliku kuldse kuju ja kõik hiilgavates rüüdes juhid – valitsejad, printsid, magistrandid ja provintside ametnikud – ühes kogu ülejäänud rahvaga, pidid alistuma kuninga korraldusele ja kummardama selle kuju ees. Kui nad aga poleks seda teinud? Oleks neid koheselt surma mõistetud.

Sadrak, Meesak ja Abednego – kolm erakordset juudi noormeest – olid võetud vangi ja viidud kuninga paleesse. Neile oli õpetatud kohalikku keelt ja neid oli määratud valitsuse liikmete ridadesse. Kui kuningas Nebukadnetsar andis korralduse, et kõik peavad kummardama selle ebajumala ees, keeldusid need noored mehed seda tegemast. Nende kadedad kaasjuhid kandsid sellest kuningale ette, kes läks täiega marru ja käskis need mehed enda juurde tuua. Ta müristas: „Kuidas saab ükski mu valitsuse liikmetest mitte kuuletuda mulle?“

Tol ajal oli nii, et kõik kuninga korralduste vastu eksinud heideti põlevasse ahju. Kuningas käskis sel korral kütta ahju seitse korda kuumemaks ja esitas Sadrakile, Meesakile ja Abednegole väljakutse, öeldes: „Kes saaks teid päästa mu käest?“, mispeale mehed vastasid: „Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas!“  (Taanieli 3:17).

Võid olla kindel, et need kolm noormeest võisid tunda selle meeletult kuumaks köetud ahju kuumust ja ma olen kindel, et nad ei tahtnud surra. Kuid Püha Vaim oli täitnud nende südamed erakordse usuga, mistõttu nad olid vankumatud ega andnud alla. Nii kuningas kui kogu ta kuninglik õukond vaatas pealt, kui nad kinniseotuina ahju visati.

Võid vaid ette kujutada nende hämmingut, kui nad nägid neid mehi kõndimas sütete peal ja lisaks sellele oli seal tules veel neljas mees! Nende ahelad langesid ja nad tõstsid käed ning ülistasid Jumalat! Jeesus oli nendega keset seda kriisiolukorda ja nad tulid sealt tulest välja, olles tunnistuseks kõigile.

Download PDF