VAIMU POOLT KINDLUSTATUD | World Challenge

VAIMU POOLT KINDLUSTATUD

David WilkersonMarch 8, 2016

Sa võid ehk mõelda nagu minagi, et: „Kuidas ma võin olla kindel, et kuulen ikka Püha Vaimu ja mitte kellegi teise häält?“ Esiteks, Püha Vaim ei saa ega ka valitse ühegi uskliku üle, kes pole täienisti alistunud Tema tahtele. Vaim kõneleb vaid neile, kes on valmis kuuletuma Ta häälele. Lisaks sellele oli veel üks teema, mis mulle muret valmistas, kui Vaimus käimise peale mõtlesin. „Kui Vaimus käimine kätkeb endas täielikku kindlust Tema hääle kuulmise ja Tema juhtimise osas, siis kuidas saame olla kaitstud pettuste eest? Kuidas võime olla kindlad, et kuuleme ikka Püha Vaimu ja mitte enda, või Saatana häält?“

Olen kindel, et suurel hulgal kristlastest on kujunenud välja oma kahtlused Püha Vaimu kuulmise osas tänu mineviku negatiivsetele kogemustele. Nad mõtlevad: „Kuidas ma võin olla kindel, et seekord on see tõesti Püha Vaimu hääl? Arvasin ju eelminegi kord, et kuulsin Teda, kuid tegelikult polnud see üldsegi mitte Tema! Tundsin end petetuna.“ Lisaks sellele on paljudel visanud üle hullumeelsed veiderdajad, kes muudkui käivad ühest kohast teise ja kuulutavad: „Jumal ütles mulle seda ja Jumal ütles mulle toda.“

See oluline teema eeldab meilt otsusekindlat „aamenit“ uskuda Jumala tõotusse meie kaitsmise osas. Paulus ütleb, et taoline usaldus nõuab ususammu: „Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!“ (Efeslaste 6:16). See on tõotus Jumalalt, et Ta kaitseb meid eksiarvamuste ja vigade eest.

Saatan pillub pidevalt kõikvõimalikke süüdistusi me suunas ja ainus viis need põletavad nooled kustutada, on pöörduda tõotuse poole, mille Jumal on meile andnud. Tõotuse, et ükski meie suunas sihitud relv ei ole edukas (vt Jesaja 54:17) Saatana relvad hõlmavad endas ka valesid ja hukkamõistu, kuid Püha Vaim on ustav paljastama need kõik. Hingevaenlase hääl õhutab sind käituma impulsiivselt, ilma teemat Jumala Sõna põhjal läbi katsumata. Iga Püha Vaimu poolt lähtunud sõna on aga igati kinnitatav Piibli poolt.

Download PDF