KRISTUS RAKASTAA SEURAKUNTAANSA | World Challenge

KRISTUS RAKASTAA SEURAKUNTAANSA

David WilkersonOctober 14, 2015

Kristus rakastaa seurakuntaansa. Hän antoi henkensä sen puolesta ja sanoi, etteivät helvetin portitkaan voi sitä voittaa (ks. Matt.16:18). Jeesus itse on kirkkonsa huippukivi ja Raamattu sanoo, että Hänen kirkkautensa ja viisautensa asuu siinä. Helluntaina Hän lähetti Pyhän Henkensä perustamaan seurakunnan ja Hän on antanut sen palvelijoille, pastoreille, opettajille, apostoleille, profeetoille ja evankelistoille lahjansa seurakunnan rakentamista varten (ks. Ef.4:11- 12).

On selvää, että jos Herra haluaa siunata kirkkoaan, niin miksi Ilmestyskirja näyttää Hänen kansalleen pelottavana? Johannes kirjoittaa, että Jeesus tulee seurakunnan luokse leimuavin silmin ja ukkosen jyrinällä:

”[Minä näin] lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan … Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki; hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka”(Ilm.1:13 - 16).

Ilmestyskirja on jonkinlainen yhteenveto Jumalan Sanasta. Se kuvaa kaiken loppua, ja siinä on ensimmäinen Kristuksen kuva tässä kirjassa. Miksi Jeesus näyttäytyy niin uhkaavana tässä? Miksi Hän puhuu lävistäviä sanoja seurakunnalleen? Johannes kirjoittaa, että Kristuksen sanat ovat teräviä kuin miekat, jotka leikkaavat aina ytimeen asti. Muista, tämä oli apostoli, joka nojasi päänsä Jeesuksen syliä vasten. Nyt hän löytää itsensä hänen edessään: ”Kun näin Hänet. kaaduin maahan kuin kuolleena”(Ilm.1:17).

Herra itse selittää pelottavan ulkonäkönsä: ”Kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan”(Ilm.2:23). On totta, että Kristus rakastaa seurakuntaansa. Siitä syystä Hän tulee tutkimaan sitä. Hän tulee korjaamaan kansansa rakkaudella, puhdistamaan sen.
 

Download PDF