UUSI KÄSKY | World Challenge

UUSI KÄSKY

Carter ConlonSeptember 5, 2015

“Lapsukaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette minua etsimään, ja niin kuin sanoin juutalaisille: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla', niin minä sanon nyt myös teille. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus"(Joh.13:33 -35).

Tässä Raamatunkohdassa Jeesus puhuu opetuslapsilleen vähän ristille joutumistaan. Se oli ihmeellinen näky! Hän, joka oli Jumalan erityisen rakkauden ruumiillistuma ihmiskuntaa varten, käskee opetuslapsiaan seuraamaan Häntä tämän rakkauden syvyyksiin toisia varten. Erityisesti niitä kohtaan, jotka kuulivat uskon huonekuntaan. Tietenkään tämä käsky ei kuulu vain niille, jotka elivät Hänen aikanaan, vaan Herra julistaa tämän käskyn sinulle ja minulle tänä päivänä.

Huomaa myös, että Jeesus viittaa sellaiseen rakkauteen, joka ei tarkoita vain tunnetta ja mieltymystä toista kohtaan. Ei, Herra kutsuu seurakuntaansa olemaan niin syvän ja laajan rakkauden ilmaisijoita, että se käy yli meidän luonnollisen inhimillisen kykymme ja eittämättömästi todistaa Jumalan todellisuudesta. ”Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa”(1Kor.13:4-8).

Kun apostoli Pietari sai tämän uuden käskyn, hän oletti saaneensa myös kyvyn tehdä kaikkea, mitä Jeesus oli käskenyt tehdä. Hän kysyi Jeesukselta: "Herra, mihin sinä menet?" Jeesus vastasi hänelle: "Mihin minä menen, sinne sinä et voi nyt minua seurata, mutta vastedes olet minua seuraava"(Joh.13:36).

Toisin sanoen Jeesus sanoi: ”Pietari, ei sinulla ole nyt voimaa mennä sinne, minne minä menen. Et sinä voi rakastaa samalla tavalla kuin minä”. Meidänkin tulee tunnistaa tämä heikkous itsessämme. En pysty rakastamaan ihmisiä, niin kuin Jeesus käskee minua rakastamaan etkä siihen pysty sinäkään. Vain Jumalalla on tällainen hyväntahtoinen rakkaus, jota tarvitsemme. Vain silloin, kun Pyhä Henki tulee päällemme, kun Kristuksen voitosta tulee meidän omamme ja Jumalan sydämestä meidän sydämemme, silloin voimme täyttää tämän uuden käskyn.

 

Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. Vahvana, tunnollisena johtajana, hän on usein puhujana työntekijäkonferensseissa, joita World Challenge pitää kaikkialla maailmassa.

Download PDF