VILPITTÖMYYS KRISTUKSESSA | World Challenge

VILPITTÖMYYS KRISTUKSESSA

David WilkersonJuly 16, 2015

”Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan”(2 Kor. 11:3).

Paavali varoittaa meitä turmeltumasta pois ”Kristuksen vilpittömyydestä ja puhtaudesta”. Kreikan sana vilpittömyys merkitsee päämäärätietoisuutta, muun pois sulkemista. Toisin sanoen: ”Kristus ei ole monimutkainen käsite. Totuus Hänestä on hyvin yksinkertainen. Jeesus on Jumala. Hän on jumalallinen, neitseestä syntynyt, ristiinnaulittu ja noussut ylös kuolleista. Pelkään vain, että olette turmeltuneet pois tästä päämäärätietoisesta, muut pois sulkevasta totuudesta.”

Sitten Paavali varoittaa pappeja, jotka saarnaavat toisenlaista Jeesusta: ”Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte”(2 Kor.11:4). Paavali sanoi siis korinttolaisille: ”Te kuuntelette toisenlaista evankeliumia, ei Kristuksen evankeliumia. Te kuulette toisenlaisesta Jeesuksesta, ei Hänestä, joka pelasti teidät. Pelkään, että teidät turmelee tämä toisenlainen, epätodellinen Jeesus, joka ei ole ollenkaan tosi Jeesus.

Ette tunnista sitä, mutta teidät on johdettu pois jumalallisen Jeesuksen luota. En voi uskoa, että suostutte siihen. Siedätte näitä opettajia, jotka turmelevat teidät. Ette edes arvioi, mitä he sanovat nähdäksenne, onko se Raamatun mukaista. Juuri nyt te olette menettämäisillänne erottamisen kyvyn. Istutte kuulemassa pirullista evankeliumia, jonka mukaan toisenlainen Jeesus korotetaan. Ette myöskään tiedä, mihin se johtaa teidät lopulta.”

Tämänkertainen sanomani on tiivistetty lyhyessä jakeessa: ”Jeesus sanoi hänelle: ’Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani’ ”(Joh.14:6). Jeesuksen väite on ehdottoman pois sulkeva. Ei muslimit, hindut, ei juutalaiset, ei pakanat, ei kukaan voi tulla Isän tykö, muutoin kuin Kristuksen kautta.

Jeesus kysyy meiltä tänään samalla tavalla, kuin Hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kenen ihmiset sanovat minun olevan?" (Mark. 8:27). Opetuslapset vastasivat: "Johannes Kastajan, ja toiset Eliaan, toiset taas jonkun profeetoista"( 8:28). Mutta todellinen kysymys Jeesuksen seuraajille tuli seuraavaksi: ”Niin hän kysyi heiltä: ’Kenenkä te sanotte minun olevan?’(Mark. 8:29).

Vastauksemme pitäisi olla sama kuin Pietarin: ”Sinä olet Kristus"(8:29). Olkoon tämä tunnustuksemme koko maailman edessä, nyt ja aina.
 

Download PDF