ÄLÄ PELKÄÄ! | World Challenge

ÄLÄ PELKÄÄ!

David Wilkerson (1931-2011)
July 5, 2018

Jumala käskee meitä olemaan pelkäämättä vihollisiamme.  ”Älä kuitenkaan pelkää niitä” (5 Moos.7:18), Israelille ”ne” edustivat, valtavia, hyvin varustettuja pakana-armeijoita, jotka he kohtasivat tullessaan Luvattuun Maahan. Meille tänään ”ne” edustavat kaikkia ongelmia, huolia ja yli voimien käyviä vaikeuksia elämässämme.

Jumala sanoo, ettei meidän tule pelätä, eikä se tarvitse mitään selitystä. Jumala on kaikkivaltias ja hän tuntee ne saatanalliset linnoitukset, joita kohtaamme, jokaisen ansan, koetuksen ja kiusauksen. Silti hän sanoo: ”Älä pelkää niitä”.

Jumala sanoi Aabrahamille, miehelle, joka eli vieraassa maassa vahvojen kuninkaiden ympäröimänä, ettei tämän tulisi pelätä. Aabrahamilla ei ollut aavistustakaan siitä, mihin hänen matkansa johtaisi, mutta Jumala lupasi olla hänen kilpensä ja antaa hänelle runsaan palkkion (1 Moos15:1). Jumala sanoi Aabrahamille: ”Sinä kohtaat vaikeuksia, mutta minä varjelen sinut niiden läpi”. Aabraham vastasi uskomalla Jumalan sanan: ”Ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi” (1 Moos.15:6).

Sama sana tuli Aabrahamin pojalle, Iisakille: Hänkin asui vihamielisessä ympäristössä, filistealaisten naapurina, jotka vihasivat ja tekivät hänelle pahaa. He halusivat hänet pois mailtaan. Raamattu sanoo, että filistealaiset täyttivät kaivot, jotka Aabraham oli kaivanut ja jättänyt Iisakille (ks.1 Moos.26:15). Iisak koki ristiriitoja koko elämänsä ajan ja varmaan ajatteli joskus: ”Jumala, miksi olet pannut minut asumaan täällä?” Mutta Jumala sanoi: ” Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Aabrahamin tähden" (1 Moos.26:24).

Mekin olemme Aabrahamin lapsia ja Jumala lupaa meille saman kuin Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen: ”Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan” (Gal.3:29). Meidän taivaallinen Isämme näkee elämämme jokaisen askeleen ja huolimatta kriiseistämme ja vaikeuksistamme hän käskee meitä Raamatussa uudelleen ja uudelleen: ”Älä pelkää”.

Download PDF