​PALVELEMME JEESUSTA ILMAN PELKOA | World Challenge

​PALVELEMME JEESUSTA ILMAN PELKOA

David Wilkerson (1931-2011)March 13, 2019

"Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen… suodakseen meidän, vapahdettuina vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme” (Luuk.1:68, 74-75).

Tähän Jumalan lupaukseen on kätketty kaksi ihmeellistä armoa: ensiksi tulisi vapahtaja, joka pelastaisi meidät vihollistemme käsistä. Toiseksi, Vapahtaja antaisi meille kyvyn palvella häntä ilman pelkoa, pyhyydessä ja vanhurskaudessa kaikkina elämämme päivinä. Nämä lupaukset täyttyivät Jeesuksen voitossa ristillä, kun Herra voitti kaikki pimeyden hallitukset ja vallat murskaten Saatanan pään jalkojensa alle.

Kristus varusti meidät elämään kaikki päivämme ilman pelkoa. ”Täydellinen rakkaus karkottaa pelon, … joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa” (1 Joh.4:18). Johannes ei puhu horjumattomasta rakkaudesta, ei edes uskovan kypsästä rakkaudesta. Siellä ei täydellinen ala todelliselle uskovalle. Johanneksen mukaan mietimme ensin täydellistä rakkautta ehdottomana veljiämme ja sisariamme kohtaan Kristuksessa. ”Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä” (1 Joh.4:12).

Jos olet kiinnostunut elämästä ilman pelkoa, tässä on tie siihen. Todellakin siinä on täydellinen rakkaus, joka ajaa ulos kaiken pelon. Ensimmäinen askel sen suuntaan on: ”Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme” (1 Joh.4:11). 

Toistemme rakastaminen ei ole jotakin, mitä meidän käsketään tehdä. Johannes sanoo sen edellisessä luvussa: ”Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut” (1 Joh.3:23).

Toisten rakastaminen on enemmän kuin anteeksiantamusta, paljon enemmän.  Se tarkoittaa ystävyyden tarjoamista, toisten arvostamista ja aikamme antamista heille heidän tarpeessaan.  Johanneksen mukaan, jos rakkautemme tukeutuu Jumalan sanaan, kun me otamme vastaan hänen rakkautensa meitä kohtaan ja rakastamme toinen toistamme ilman ehtoja, vain silloin elämme ilman pelkoa.                  

Download PDF