AGAPE-RAKKAUS | World Challenge

AGAPE-RAKKAUS

Gary WilkersonFebruary 15, 2016

Kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille ylösnousemuksensa jälkeen, Hän piti heille viimeisen oppitunnin. Se alkoi niin, että Hän kysyi Pietarilta, rakastiko tämä Häntä. Hän kysyi tätä opetuslapseltaan kolme kertaa, ja joka kerta Pietari vastasi: kyllä. Vuorollaan Jeesus vastasi joka kerta: ”Ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani”(Joh.21:15- 17).

Jeesuksen tässä kohdassa käyttämä sana rakkaus on kreikankielellä agape, joka ilmaisee epäitsekästä, uhrautuvaa, ehdotonta rakkautta. Tällainen rakkaus sanoo: ”Jos sinä halveksit minua, minä annan silti sinulle. Jos hylkäät minut, silti minä annan sinulle. Jos loukkaat minua, minä edelleen annan sinulle.”

Kun Pietari vastasi Jeesukselle, hän käytti erilaisia sanoja rakkaudelle. Vannoessaan rakkauttaan Kristukselle, hän käytti sanaa phileo, mikä merkitsee veljellistä rakkautta. Sellainen rakkaus on molemminpuolista, se antaa ja saa. Pietari sanoi siis Jeesukselle: ”Kun sinä annat minulle, minäkin annan sinulle”.

Jeesus antoi Pietarille käskyn elää antavaa elämää. Hän tiesi opetuslapsensa olevan kykenevä siihen, koska Pietari kuluneiden viikkojen aikana oli todella murtunut syvästi. Jeesuksen seuraavat sanat hänelle kuvaavat siis antavan elämän ristiä: murtuneisuutta: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo." Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle: "Seuraa minua"(Joh.21:18 -19).

Tällä viimeisellä opetuksella Jeesus johti Pietarin siunatusta elämästä murtuneisuuteen, antavaan elämään. Näin tehden Hän antoi Pietarille Taivasten valtakunnan avaimet.  Kipu, ahdistus ja murhe siis odottivat Pietaria antavassa elämässä, jonka Jumala oli valmistanut hänelle. Kuitenkin, niin kuin Johanneksen evankeliumi tässä kertoo meille, jopa Pietarin kuolema kirkastaisi Jumalan kunniaa.

Sinulla ja minulla saattaa olla elämä, jossa voimme itse päättää, mitä teemme, mutta meillä voi olla myös elämä, joka heijastelee Herran antavan luonnon kunniaa. Kun antaa agapeella kaiken toisille, löytää itsensä kivulla vuodatettuna, niin kuin ehtoollisviini. Kun teet niin, sinusta tulee toiset huomioiva, voimakas, vaikuttava ja maailma näkee eron. Sinun antava elämäsi ilmentää Jumalan omaa kunniaa, todistuksena maailmalle Hänen anteliaasta, rakastavasta luonnostaan.

Download PDF