Etsi Jumalaa Koko Sydämestäsi | World Challenge

Etsi Jumalaa Koko Sydämestäsi

David Wilkerson (1931-2011)March 12, 2020

Jokainen, joka vilpittömästi etsii Jumalan pysyvää läsnäoloa tulee saaman sen. “Jos etsitte Häntä, te löydätte Hänet” (2.Aikakirja 15:2, Raamattu kansalle käännös). Hebreankielinen sana “löytää” tässä kohdassa on “matsa” joka tarkoittaa “hänen läsnäolonsa tulee esiin mahdollistamaan, siunaamaan.” Lyhyesti sanottuna, tämä jae kertoo meille, “Etsi Herraa koko sydämestäsi niin Hänen läsnäolo tulee sinun tykösi. Tosiaan, Hänen läsnäolo tulee olemaan kaikkivaltias voima joka virtaa elämästäsi.”

Jumala tekee armoliittonsa jokaisen uskovan kanssa – liiton, johon sisältyy lupaukset kuten, “Herra pani Hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.” (Jes. 53:6, RK – käännös). “En minä [Jeesus] sinua hylkää enkä sinua jätä” (Heb. 13:5). Hän antaa erityiset lupaukset niille, jotka päättävät etsiä Häntä koko sydämestään, mutta tämä liitto on ehdottoman ehdollinen.

Nimeltä mainitsematon profeetta toi sanoman Eelille, Israelin ylipapille, joka oli silloin luopumuksen tilassa. Herra oli varoittanut häntä synnistä ja kompromisseistä, mutta Eeli oli jättänyt huomiotta kaikki Jumalan sanat. Tämä profeetta sanoi Eelille, “Sentähden sanoo Herra, Israelin Jumala: ‘Minä olen tosin sanonut, että sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat aina vaeltaa minun edessäni.’ Mutta nyt Herra sanoo: ‘Se ei toteudu, sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat halveksituiksi’” (1.Sam 2:30, RK-käännös).

Sanonta “joutua halveksituksi” liittyy Jumalan läsnäolon poisottamiseen – ei siihen että henkilö olisi kirottu, vaan että hän joutuu vaeltamaan oman lihansa voimalla. Jumala kertoi Eelille, ”Minun aikomukseni oli siunata sinun talosi, antaa mielisuosioni sinulle, mutta sinä pilkkasit minua jonka tähden Minun täytyy ottaa läsnäoloni pois sinulta.”

Monet tulevat Kristuksen tykö suuren uskon innostuksella, mutta kuitenkin ajan myötä heidän intohimo laimenee ja he alkavat laiminlyödä Kristusta. He alkavat ottaa kevyesti (halveksivat) hänen käskynsä ja kehotuksensa ja palaavat takaisin vanhoille teilleen. Jumala ei koskaa lakkaa rakastamasta heitä, mutta Hänen läsnäolonsa ei ole heidän keskellään sillä täyteydellä kuin he aikanaan kokivat.

Jumalan lupaukset eivät koskaan petä. Mutta jotkin – kuten Jumalan läsnäolon liitto – ovat ehdottoman ehdollisia. Ne vaativat muutakin kuin vain meidän yhteistyötämme. Jumala ei tietenkään koskaan hylkää meitä tai lopeta rakastamasta meitä. Mutta jos me elämämme synnissä, Hänen läsnäolonsa ei tule olemaan meidän kanssamme – ja meidän elämämme ei tule enää olemaan Hänen voimallisen läsnäolonsa välikappaleena.

Rakkaat, etsikää Häntä kaikesta sydämestänne, ja janotkaa Hänen läsnäoloaan teidän päivittäisessä elämässänne. Silloin tulette tuntemaan ja kokemaan Jumalan uskomattoman kirkkauden!

Download PDF