JEESUKSEN KUVAAMA RAKKAUS | World Challenge

JEESUKSEN KUVAAMA RAKKAUS

Gary WilkersonJune 6, 2016

”Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne”(Joh.15:17).

Miltä näyttää Jeesuksen kuvaaman rakkauden toteuttaminen omassa elämässäsi? Apostoli Paavali auttaa näyttämällä, mitä tapahtuu, jos emme elä todeksi tätä rakkautta. Kirjeessään galatalaisille Paavali esittää kahdenlaisia syntejä. Toisaalta hän tunnistaa karkeat synnit, sellaiset, jotka liitämme ulkoiseen käyttäytymiseen, niin kuin seksuaaliset synnit tai aineitten väärinkäytön. Hän määrittelee myös toisenlaiset synnit: ihmissuhteisiin liittyvät, ja näyttää, että ne ovat aivan yhtä kuolettavia ja tuhoavia. Ihmissuhteisiin liittyvät synnit pahentavat omaa sieluamme niin syvältä, että emme ole osanneet kuvitellakaan. Niillä on kauhea vaikutus, ei vain todistukseemme maailmalle, vaan myös olemuksemme syvimpiin osiin, ja se leviää meidän ympärillämme oleviin.

Paavali ottaa tämän puheeksi Korinton seurakunnassa osoittamalla ilmiselvän ongelman: heidän keskuudessaan olevan jakautumisen. ”Sillä minä pelkään, että tullessani ehkä en tapaa teitä semmoisina, kuin tahdon, ja että te tapaatte minut semmoisena, kuin te ette tahdo. Minä pelkään, että teidän keskuudessanne ehkä on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyä, epäjärjestyksiä”(2 Kor.12:20).  Huomaa viimeinen sana tässä listassa: epäjärjestys. Tämä viittaa siihen, että ihmissuhteisiin liittyvä synti on toiminnassa.

Jokainen Paavalin listaama asia on kuitenkin seurausta Kristuksen rakkauden toteuttamatta jättämisestä. Näistä voimme päätellä helposti, ettei rakkaus oleva vain tunteellisia eleitä.  Se on taistelu, joka pitää käydä ja sen aseet ovat anteeksiantamus, armo ja oikeudenmukaisuus.¨

Yksi Korinton ongelmista oli heidän hyväksymässään opissa. Jotkut sanoivat, että he seuraisivat vain Pietarin neuvoja, kun taas toiset Paavalin. Paavalin täytyi sanoa heille: ”En voi puhua teille kuin kypsille ihmisille, kun olette tässä tilassa. Se on lihallista. Te järkeilette lihanne kautta.”

Paavalin käyttämä kreikankielen sana lihasta merkitsee ihoa tai lihaista ruumiin kudosta. Tosin Paavali kuvaa heidän sielunsa tilaa. Hän sanoo korinttolaisille, että he olivat alkaneet elää maallista elämää eivätkä enää vaeltaneet täytettyinä Hengellä.

Niin kuin Jeesus ja Paavali molemmat teroittavat, kieltäytyminen rakastamasta jopa aivan maallisella tasolla voi johtaa valtaviin seuraamuksiin, murheeseen, vieraantumiseen ja katumiseen. Riitely ihmissuhteissa päätyy yleensä koskemaan laajempaa ystäväpiiriä tai perhettä.  Toisaalta se voi ulottua koko yhteisöön, niin kuin Paavali osoittaa tapahtuneen Korintossa. Jeesuksen tavalla rakastaminen, vaikka se näyttäisi pieneltä asialta, ei ole mikään valinta vaan hengellistä itsekuria.

Download PDF