KAIKILLE, JOTKA KAUKANA OVAT | World Challenge

KAIKILLE, JOTKA KAUKANA OVAT

Carter ConlonMarch 16, 2019

”Niin Pietari sanoi heille: ’Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu’ " (Ap.t.2:38 -39). 

Tämä oli helluntaipäivä, vähän aikaa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen. Pyhä Henki, Kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona tuli alas asumaan ihmisissä. Olen varma, että jotkut kuulivat nämä sanat ja pitivät niitä melkein liian hyvinä ollakseen totta. ”No, kai joskus Jumala on löytänyt erityisiä astioita kuten, Elian tai kuningas Daavidin täyttääkseen heidät Hengellään, mutta ei minua. Se on vain joitakin erityisiä valituita varten.”

Helluntaipäivänä oli kuitenkin ikään kuin Herra olisi sanonut: ”Se piti paikkansa ehkä jotakin aikakautta varten, mutta nyt se on kaikille, kaikkialla!” Jumalan Pyhän Hengen lupaus on myös ”kaikille, jotka kaukana ovat”, mikä ei tarkoita vain fyysistä sijaintia, vaan niitä, jotka löytyvät myöhempinä aikoina myöhäisemmistä paikoista. Tämä tarkoittaa lupausta sinulle ja sinun lapsillesi!

Herra puhui selvästi profeetta Joelin kautta: ”Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät” (Joel 2:28). Jääkö tässä kukaan ulkopuolelle? Onko kukaan sellainen, joka ei ole poika, tytär, nuori tai vanha? Herra tasoitti pelikentän sanoen: ”Kuka ikinä huutaa minua avukseen, sen minä täytän Pyhällä Hengelläni!”

”Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka" (Ap.t.1:8). Mikä ihmeellinen lupaus! Meistä tulee hänen voimansa osoitus ja todiste siitä, kuka Jumala on.

Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001.

Download PDF