KAIKKI JUMALAN SUUREN LAUPEUDEN TÄHDEN | World Challenge

KAIKKI JUMALAN SUUREN LAUPEUDEN TÄHDEN

David Wilkerson (1931-2011)May 22, 2018

”Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän Isänne on armahtavainen. Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan” (Luuk.6:35- 37).

Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo meille Sodomasta ja Gomorrasta (ks. 1 Moos. 18 ja 19), Näemme siinä hämmästyttävän esimerkin Jumalan suuresta laupeudesta, kun hän varoitti Aabrahamin veljenpoikaa, Lootia kaupunkia lähestyvästä tuomiosta ja valmisti pakotien hänelle ja hänen perheelleen. Loot varotti vävyjään mutta he pitivät sitä vain vitsailuna, Hänen vaimonsa oli täynnä päättämättömyyttä ja katsoi taakseen heidän pakonsa aikana. Vain Loot ja hänen tyttärensä lopulta pelastuivat.

”Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia” (1 Moos.19:16).

Raamattu nimittää Lootia vanhurskaaksi mieheksi (ks. 2Piet.2:8-9) ja hän onkin näiden viimeisten päivien jäännöksen esikuva. Kun yhteiskuntamme synnit kohoavat taivaisiin asti, aistillisuus, moraalittomuus ja ennen näkemättömän rohkea pahuus, maamme on valmis tuhoon. Jos Jumalan seurakunta tänään on vanhurskas, se on vain Jeesuksen Kristuksen veren ansiota. Ei siksi että hän olisi nähnyt jotakin hyvyyttä tai moraalista meissä. Hänen sula laupeutensa tuli meidän luoksemme ja veti meidät pois tuomiosta.

Mieti sitä. Kun sinä pelastuit, Jumalan Henki otti sinua kädestä ja veti sinut synnistäsi aivan samalla tavalla kuin hän johti Lootin ja hänen perheensä Sodomasta ja Gomorrasta. Hän asetti sinut pahuuden ja kapinan ulottumattomiin ja toi sinut tuomion ulkopuolelle.  Kaikki vain sulasta laupeudesta.

Download PDF