Kasvaa Keskinäisessä Yhteydessä | World Challenge

Kasvaa Keskinäisessä Yhteydessä

David Wilkerson (1931-2011)March 31, 2020

”Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä” (2. Tess. 1:3).

Kuinka suuren tunnustuksen Paavali antoi Tessalonikalaisille Kristityille!  Tässä on hänen sanomisensa täydellinen ydin: ”On uskomatonta nähdä kuinka paljon olette kasvaneet, sekä uskossanne Kristukseen, että rakkaudessa toinen toistanne kohtaan. Mihin tahansa menen, kerskun muille teidän hengellisestä kasvustanne. Kiitän Jumalaa todella teistä!”

Tässä lyhyessä kappaleessa Paavali antaa meille uskomattoman kuvan uskovien joukosta, joka kasvaa yhtenäisyydessä ja rakkaudessa. Tessalonikalaisten usko ja rakkaus ylittävät sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti kaikkien muiden seurakuntien uskon ja rakkauden. On selvää, että he oppivat, liikkuivat, kasvoivat - ja heidän elämänsä tarjosi todisteita siitä faktasta. Paavalin mukaan he olivat kaikkien Aasian seurakuntien puheenaiheena.

Ilmeisesti näiden uskovien kuulema saarnaaminen provosoi heitä vielä syvemmälle vaelluksessa Kristuksen kanssa. Se sulatti heidän lihalliset pyrkimykset ja tuomitsi heidät tottumuksista, jotka eivät olleet Kristuksen

kaltaisia. Ja heissä oleva Pyhä Henki repi pois kaikki etniset esteet ja roturistiriidat. He oppivat kuinka rakastaa kaikkia henkilöitä, olivatpa he rikkaita tai köyhiä, koulutettuja tai kouluttamattomia, kun he ilmaisivat toisilleen suurta rakkautta, pitäen rakkaudessa toinen toistaan parempana.

Tämän seurakunnan tärkein piirre oli, että he kunnioittivat syvästi Jumalan sanaa, eivätkä myöskään antaneet väärien opettajien tulla heidän keskuuteensa johtamaan ihmisiä pois totuudesta uusien uskonnollisten villitysten kautta.

Haluatko kasvaa hengellisesti? Jos haluat, pyydä Pyhää Henkeä valaisemaan valollaan heikkoutesi tai syntisi alueita elämässäsi. Jumala virvoittaa henkeäsi, ruokkii sieluasi, laittaa sinuun syvälle hänen juurensa kun etsit Häntä.

Download PDF