KRISTUKSEN LÄÄKE PELKOA VASTAAN | World Challenge

KRISTUKSEN LÄÄKE PELKOA VASTAAN

Gary WilkersonMarch 14, 2016

Monet seurakunnan jäsenet elävät nykyään aivan, kuin olisivat hyväksyneet tappionsa. Heidän ajatuksiaan määrää epäily pikemmin kuin usko, ja he elävät synnin tapamalleissa. He pitävät uskonsa itsellään, ajatellen, että he ehkä saattaisivat auttaa jotakuta, jos ponnistelevat oikein kovasti.

Oikeastaan siltä opetuslastenkin elämä näytti ristiinnaulitsemisen jälkeen. Mitä Jeesus siis teki ensimmäiseksi työkseen ylösnousemuksensa jälkeen? Hän käsitteli seuraajiensa pelkoa: ”Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" (Joh.20:19).

Opetuslapset olivat kirjaimellisesti lukinneet itsensä sisään, kun pelkäsivät ulkopuolella olevaa maailmaa. He pelkäsivät pilkkaa, halveksuntaa, vainoa, jopa sellaisen kuoleman mahdollisuutta, minkä Jeesus oli kokenut. Kristus tuli siis suoraan seinien läpi kohtaamaan heitä heidän pelossaan. Hänen ensimmäiset sanansa olivat: ”Minä annan teille rauhan”. Silti he edelleen pelkäsivät, niin että Jeesuksen täytyi sanoa heille kahdesti: ”Rauha teille!" (Joh.20:21). Kristus ei moittinut eikä tuominnut heitä pelon tähden. Sen sijaan Hän kohtasi heidät heidän syvimmän tarpeensa hetkellä.

Sama tapahtui noin viikkoa myöhemmin. Taaskin opetuslapset olivat lukittujen ovien takana pelon tähden. Taaskin Jeesus tuli sään tuoden rauhan: ”Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" (Joh.20:26).

Joskus Jeesuksen täytyy sanoa asiansa meille enemmän kuin vain yhden kerran. Silti Hän ei tuominnut opetuslapsia pelon takia. Hän sen sijaan osoitti heille kärsivällisyyttä. Aiemmin viikolla Tuomas oli ilmaissut epäuskonsa, mutta nyt Jeesus kutsui hänen tutkimaan haavojaan, jotta epäily voisi haihtua. ”Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ’Minun Herrani ja minun Jumalani!" (Joh.20:28.

Tässä Tuomaan vastauksessa me näemme Kristuksen lääkkeen pelkoomme: usko! Jeesus julistaa tämän seurakunnalleen, ja se julistaa sitä joka viikko kaikille, jotka tulevat ovista sisään: “Rauha teille. Älkää pelätkö, Uskokaa Häneen!”

Download PDF