LAITTOMUUDEN HENKI | World Challenge

LAITTOMUUDEN HENKI

David WilkersonJanuary 3, 2017

”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa”(2 Tess.2:7).

Kreikan sana laittomuus, jota Paavali tässä kohdassa käyttää, tarkoittaa lain hylkäämistä. Siksi salaisuus on laittomuudessa, joka toimii ilman lakia tai rajoitusta.

Niin, tämä laittomuus ei ole vain kapinaa ihmisten hallitusta kohtaan. Se ei ole kapinaa viranomaisia kohtaan tai väkivaltarikoksien tekemistä. Nämä asiat nostavat Jumalan vihan, mutta laittomuuden salaisuus menee paljon syvemmälle. Se on totuuden eli Kristuksen suoranaista hylkäämistä, Jumalan pyhän Sanan ja Hänen käskyjensä syrjään työntämistä.

Laittomuuden henki on levinnyt tänä päivänä kaikkialle maahamme. Se on kaiken lainsäädännön takana, joka yrittää juurittaa Jumalan pois yhteiskunnastamme. Se on sama henki, jota Saatana käytti pettäessään Eevan. Hän sanoi tälle monin sanoin: ”Ei Jumala teitä rankaise tottelemattomuudesta. Te voitte syödä hedelmän ettekä joudu maksamaan siitä.”

Saatana käyttää samaa valhetta uskoviin tänäänkin. Päivä päivältä hän vakuuttaa uskovien joukkoja, että he voivat tehdä syntiä joutumatta maksamaan mitään rangaistusta. Tämä on Saatanan juoni: Kristuksen evankeliumin vääristäminen.

Surullista on, että penseät kristityt suostuvat laittomuuden hengen valtaan.  Paavali sanoo, että antikristus pääsee valtaan, koska ihmiset ovat sokeita ja oman syntinä pettämiä (ks. 2 Tess.2:9 -10).

Saatana harhauttaa ihmisjoukkoja niin kuin hän eksytti Eevan sanomalla heille, olevan mutta voimallisen valheen: ”Jumala ei rankaise syntiä”.

Paavali sanoo, että tämä petos tulee ”sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua”(2 Tess.2:10). Sitten hän lisää: ”Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen”(2 Tess.2:11).

Apostoli sanoo siis: ”Ne, jotka kieltäytyvät tottelemasta tai kunnioittamasta Jumalan Sanaa, joutuvat vahvan eksytyksen valtaan. Ensin he antavat palttua synnillensä ja oikeuttavat sen tekemisen. Sitten he aktiivisesti etsivät helpon armon sanomaa. Itse asiassa he keksivät armon, joka on kaukana siitä, mitä Jumala suunnitteli. Hänen armonsa ei koskaan johda lupaan tehdä syntiä vaan aina parannukseen.

Download PDF