ME TUNNEMME ILON JEESUKSEN TÄHDEN | World Challenge

ME TUNNEMME ILON JEESUKSEN TÄHDEN

David Wilkerson (1931-2011)
June 6, 2018

Psalmista kirjoittaa ihanasta tyydytetyn, iloisen elämän salaisuuden nauttimisesta: ”Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra!” (Ps.89:15). Tämän jakeen hebrealainen merkitys on: ”Ne, jotka ovat saaneet ilmestyksen iloisesta äänestä, heräävät joka aamu rauhaan, voimaan ja onneen. Heidän elämänsä on täynnä iloa aamun auringosta”.

Psalmista kertoo meille: ”On olemassa varma, iloinen ääni, jolla on niin voimallinen merkitys, että se on voittoisan elämän perusta. Jos tunnet ja ymmärrät tämän äänen, sinä muutut kirkkaudesta kirkkauteen.

”Kaikki, jotka tuntevat iloisen äänen merkityksen tulevat vakuuttuneiksi, pelottomiksi. He vaeltavat elämän halki aina enenevässä turvallisuuden tunteessa. He voittavat silloinkin, kun saatana seuloo heitä. Heidän sydämensä on luja ja levollinen, koska Pyhä Henki on osoittanut heille iloisen äänen takana olevan merkityksen.”

Niin, mikä on iloinen ääni? Se on juhlariemun ääni! Menisi liian kauan juutalaisen juhlien juhlan historian kertomiseen, mutta sen löytää 3. Moos. 25:ssä, ja se on jännittävä, vapauttava selitys Jumalan lupauksista, huolenpidosta ja siunauksesta.

Profeetta Jesaja selittää, että Jeesus Kristus on meidän riemujuhlamme.  Hän kirjoittaa:

”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on … lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista” (Jes.61:1 - 2).

Jesaja käyttää tässä juhlakieltä: ”Antakaa torvien soida, julistakaa riemullista vapautuksen vuotta, jonka Vapahtajamme on antanut meille”. Tämä oli iloinen ääni, joka julistaa kaikelle ihmiskunnalle: ”Minä olen varannut teille antimia. Kävelkää ulos vankilasta, eheytyköön perheenne ja saakaa kaikkea, mitä tarvitsette tyydytettyyn elämään. Olette vapaita elämään ilman pelkoa mistään vihollisesta. Tulkaa sisään minun ilooni!”

Download PDF