MERKITYKSELLISTÄ ON VAIN JUMALAN LÄSNÄOLO | World Challenge

MERKITYKSELLISTÄ ON VAIN JUMALAN LÄSNÄOLO

David Wilkerson (1931-2011)
July 4, 2018

Vanha Testamentti on täynnä kertomuksia siunauksista, jotka tulivat niille, joilla oli Jumalan läsnäolo. Nämä kertomukset ovat sitä varten, että ne rohkaisisivat ja kehottaisivat meitä etsimään Jumalan läsnäoloa elämässämme.

Jumalan läsnäolo oli niin selvä Aabrahamin elämässä, että jopa hänen ympärillään olevat pakanat huomasit eron hänen ja oman elämänsä välillä: ”Siihen aikaan puhui Abimelek ja hänen sotapäällikkönsä Piikol Aabrahamille sanoen: ’Jumala on sinun kanssasi kaikessa, mitä teet’ ” (1 Moos.21:22). Tämä pakanakuningas sanoi siis: ”Aabraham, sinussa on jotakin erilaista. Jumala johdattaa sinua ja siunaa sinua, minne menetkin”.

Jumala lupasi Joosualle, ettei mikään vihollinen kestäisi hänen edessään, kun Jumalan läsnäolo olisi hänen kanssaan: ”Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. … minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea; sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille” (Joos.1:5-6).  Kun Jumalan Henki on läsnä meissä, voimme olla vahvoja ja rohkeita, koska ei kukaan vihollinen voi tehdä meille mitään pahaa.

Jumala sanoi Gideonille: "Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!"…. "Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel” (Tuom.6: 12, 14). Jumala sanoi: ”Gideon, sinussa on voima, joka niin suuri, että se voi pelastaa Israelin. Se voima on minun läsnäoloni”. Vaikka Gideonilta puuttui rohkeutta, Jumala halusi näyttää hänelle, että kuka hyvänsä voisi tehdä niin suuria tekoja, kun Herran läsnäolo on hänessä.

Jumala varoitti Jeremiaa, että koko kansa kääntyisi häntä vastaan ja hylkäisi hänen profetiansa. Silti Jumala lupasi: ”He sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua; sillä minä olen sinun kanssasi, minä vapahdan ja pelastan sinut” (Jer.15:20). Jumala sanoo siis: ”Ei väliä, vaikka koko kansa kääntyisi sinua vastaan, Jeremia. Se, mikä merkitsee, on minun läsnäoloni sinussa. Luota siihen”.

Etsi häntä koko sydämestäsi ja kaipaa hänen läsnäoloaan joka päivä. Silloin koet Jumalan ihmeellisen kirkkauden.

Download PDF