MITÄ SINUN SYDÄMESI KAIPAA? | World Challenge

MITÄ SINUN SYDÄMESI KAIPAA?

Gary WilkersonNovember 7, 2016

Jumalan kirkkaus ilmestyi Jeesuksessa täydellisenä. Meidän ei tarvitse piiloutua kallionrotkoon niin kuin Mooses. Meidän ei tarvitse odottaa veden vuotamista kalliosta, elävän veden virtaamista jatkuvasti Hänen meissä asuvasta Hengestään. Jumalan äärimmäinen suosio ei ole asioissa, vaan Hänen läsnäolossaan, ja Hän ei pidätä sitä meiltä.

”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki”(2 Kor.3:18).

KATKERUUDEN AIHEUTTAMA ESTE

Israelilaiset olisivat voineet kokea Jumalan kirkkauden aivan samalla tavalla kuin Mooses. Herra halusi kulkea heidän kanssaan Luvattuun Maahan, mutta heidän katkeruutensa esti sen. Se tapahtui aiemmin. Kun he olivat ilman vettä erämaassa, kansa pani Jumalan koetteelle. alkuperäinen hepreankielinen sana viittaa ”vasaraan” tai ”nuijaan”, mikä tarkoittaa, että he tuomitsivat Herran ja julistivat Hänet syylliseksi.

Mikä kauhea teko se olikaan, erityisesti kansalta, jota Jumala oli siunannut niin paljon. Silloin, kun he olisivat voineet luottaa Häneen uskossa, he valittivat, ja kuitenkin Jumalan armo pysyi.  Huolimatta heidän synneistään Jumala käski Moosesta lyömään kalliota sauvallaan, ja vettä vuoti virtanaan. Se kallio edustaa Jeesusta, joka otti kantaakseen meidän syntiemme tuomion. Sitten Jumala tarjosi heille elävää vettä:

”Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus”      (1Kor.10:4).

Mitä sinun sydämesi kaipaa? Onko mielessäsi päällimmäisenä taloudellinen päämäärä, aineellinen kohentuminen? Vai onko se Jumalan kirkkauden toivo, joka  muuttaa koko elämän? Hän on siunannut sinua runsaasti rajattomalla suosiollaan. Silti voisimme tuntea paljon enemmän suuresta Jumalasta kuin vain maalliset siunaukset. Hän haluaa sinun tuntevan ihanan läsnäolonsa kaikilla elämänalueilla.

Download PDF