MUKAUTUA YKSIN KRISTUKSEEN | World Challenge

MUKAUTUA YKSIN KRISTUKSEEN

David Wilkerson (1931-2011)April 18, 2018

Tosi armon sanoman ydin ei ole salliva evankeliumi vaan sellainen, joka opettaa pyhyyttä!

”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä” (Tiit.2­: 11- 13).

Paavalin mukaan meidän ei tule vaeltaa armossa, ennen kuin olemme hyljänneet maailmalliset vääristymät. Jos emme kaipaa Pyhän Hengen voimaa johdattamaan meitä jumaliseen ja vanhurskaaseen elämään, ja etsi Herran tulemusta joka valveen hetki, silloin emme tunne Jumalan armoa.

Liian monet kristityt haluavat anteeksiantamuksen, mutta siinä kaikki! He eivät halua pelastua tästä nykyisestä maailmasta, koska he rakastavat sitä liiaksi. He ovat sidotut synteihinsä eivätkä halua hyljätä tämän maailman nautintoja. Niinpä he takertuvat oppiin, joka sanoo: ”Minä voin elää, niin kuin haluan, niin kauan kuin tunnustan uskovani.” Surullista kyllä, nämä kristityt eivät halua kuulla tottelemisesta, parannuksen tekemisestä tai itsensä kieltämisestä.  He haluavat elää tässä maailmassa ilman minkäänlaista estettä.

Paavali kirjoittaa: ”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room.12:2). Meidän tulee murtautua kokonaan pois tästä maailmasta ja mukautua yksin Kristukseen!

Jeesus vanhurskauttaa meidät yhtä tarkoitusta varten: rohkaistakseen ja vahvistaakseen meitä vastustamaan paholaista ja voittamaan maailman Jumalan Hengen voimassa. Jeesus kuoli meidän puolestamme niin, että me voisimme saada iankaikkisen elämän. Hän kuoli myös siksi, että me voisimme iloita pelastuksesta tässä nykyisessä pahassa maailmassa ja siitä.

”Joka[Jeesus] antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!” Gal.1:4)

Download PDF