MUUTTUNEENA HÄNEN KUVANSA KALTAISEKSI | World Challenge

MUUTTUNEENA HÄNEN KUVANSA KALTAISEKSI

David Wilkerson (1931-2011)
July 12, 2018

Raamattu sanoo selvästi, että on mahdollista olla todellinen Jeesuksen seuraaja ja ¨nähdä ja ymmärtää Jumalan kirkkauden”. Todellakin Herra ilmaisee kirkkautensa sille, joka pyytää ja etsii ahkerasti. Uskon, että Jumalan ilmestys antaa kansalleen aseet tulevien vaikeiden päivien kestämiseen.

Jumalan kirkkaus ei ole fyysinen ilmestys tai hurmion kaltainen tunne, joka tulee ylitsesi. Se ei ole myöskään yliluonnollinen sädekehä ja enkelivalo, joka tulee esiin. Yksinkertaisesti ilmaistuna Jumalan kirkkaus on hänen luontonsa ja ominaisuuksiensa ilmestys.

Kun me rukoilemme: ”Herra, näytä meille kirkkautesi”, me rukoilemme oikeastaan: ”Isä, näytä minulle, kuka sinä olet”. Herra tahtoo näyttää kaikille, kuinka hän haluaa meidän tuntevan hänet. Herra lähetti Mooseksen vapauttamaan Israelin antamatta hänen nähdä täysin, kuka Israelin Jumala oli. Herra sanoi hänelle vain: ”Mene ja sano MINÄ OLEN lähetti minut”. Eikä hän antanut minkäänlaista selitystä siitä, kuka ”MINÄ OLEN” oli.

Uskon, että Mooses juuri siksi rukoili: ”Herra, näytä minulle kirkkautesi” (2 Moos.33:18). Mooseksella oli kalvava nälkä tuntea, kuka suuri MINÄ OLEN oli, tuntea hänen luontonsa ja luonteensa. Herra vastasi hänen rukoukseensa. Ensin hän neuvoi Moosesta piiloutumaan kallion koloon, jonne Jumala tuli yksinkertaisessa ilmestyksessä, ei ukkosessa, salamoissa tai maanjäristyksessä.

”Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: ’Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit" (2 Moos.34:6-7).

Jumala antoi Mooseksen nähdä kirkkautensa, niin että tämä voisi muuttua sen nähdessään. Sama pätee meihinkin tänään. Jumala ilmaisee kirkkautensa meille niin, että me voisimme muuttua hänen oman kuvansa kaltaisuuteen sen nähdessämme.

Download PDF