Nostettuna Ylös Kuilusta | World Challenge

Nostettuna Ylös Kuilusta

David Wilkerson (1931-2011)March 20, 2020

Masennus on Paholaisen kaikkein tuhoisin työkalu hänen hyökkäyksissään Pyhää Henkeä  janoavia pyhiä kohtaan. Se on aina ollut vihollisen valittu ase Jumalan valittuja kohtaan, ja siitä päivästä lähtien kun otit vakavasti Jumalan asiat – päättäen sydämessäsi oppia tuntemaan Kristus kaikessa täyteydessään – Saatana on etsinyt hetkeä saadakseen sinut masentumaan. Hän on katsonut kuinka kauvaudut päivä päivältä syvemmälle Jumalan Sanaan. Hän on nähnyt sinun kasvavan, muuttuvan, voittavan kaiken maailmallisuuden, ja hän on tehnyt sinusta raskaan hyökkäyksen kohteen.

Voit pystyä tällä hetkellä ylistämään Jumalaa voimallisesti seurakunnassa, mutta ole varuillasi tulevien päivien suhteen. Saatana tulee käyttämään kaikkein voimakkainta asetta saadakseen sinut pois siltä paikalta missä olet, joten älä ajattele että hänen hyökkäyksensä olisisivat jotenkin epätavallisia. Jumala sallii tämänkaltaisia tulisia koetuksia kaikille pyhilleen. Pietari kirjoittaa, ”Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa” (1. Piet. 4:12). Jumalan ihmiset ovat joutuneet kestämään masennuksen aikoja vuosisatojen ajan.

Kun olet hyökkäyksen kohteena, et koe halua rukoilemiseen, mutta sinun täytyy silti mennä salaiseen kammioosi – Jeesuksen läsnäoloon! Älä yritä rukoilla tietä ulos epätoivosta – tämä on hetki Jumalan Hengelle tehdä työtä puolestasi. Hän tulee nostamaan sinut ylös kuilusta!

Voit olla rehellinen Herralle ja kertoa Hänelle kuinka heikoksi ja avuttomaksi tunnet itsesi. ”Jeesus, minun henkeni on kuivunut ja minulla ei ole enää voimia jäljellä. Joten tulen Sinun luoksesi saamaan apua!” Näinä hetkinä, Herra on hyvin kärsivällinen meitä kohtaan. Hän ei odota meidän harjoittavan voimakasta, kiihkeää työtä rukouksessa, vaan vain istua Hänen läsnäolossaan ja luottamaan Hänen Pyhään Henkeensä, että Hän tekee sen mitä Hänet on lähetetty tekemään. Hän ei koskaan hylkää sinua, mutta sinun täytyy antaa Hänelle aikaa tehdä Hänen työnsä.

”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka Häntä rakastavat” (1. Kor 2:9). Uskalla uskoa niitä uskomattoman hyviä asioita, joita Pyhä Henki tulee kertomaan sinulle. Herralla on mahtavia lupauksia kaikille jotka odottavat Häntä!

Download PDF